Skip to main content
V Posavju -4.7° C Sreda, 8. februar 2023
06.02.2022
09:11
Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
Foto: arhiv ePosavje
Sevniški svetniki so na seji v sredo sprejeli tudi poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2022, ki ga je predstavil direktor Mitja Udovč.

Svetniki potrdili poslovni načrt Komunale Sevnica za letošnje leto

SEVNICA Na Občini Sevnica dodajajo, "da je temeljni gradnik delovanja podjetja kakovostno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba s 24-urno dežurno službo, urejanje javnih površin, ravnanje z odpadki, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, javna razsvetljava, po novem pa deluje tudi kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine in kot dobavitelj zemeljskega plina. Delež storitev največje sevniško javno podjetje opravlja na trgu, s ciljem odpiranja investicijskega potenciala, ki je podlaga za nadaljnji razvoj."

Uskladitev cen komunalnih storitev

Na seji so svetniki potrdili tudi uskladitev cen komunalnih storitev v občini Sevnica, ki jih je na temeljih državne zakonodaje vsako leto potrebno uskladiti na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za obvezne gospodarske javne službe.Cene čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja z odpadki ostajajo na primerljivi ravni. Ob splošni rasti cen energentov se bo nekoliko povečalacena oskrbe s pitno vodo ter odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode. "Del končne cene za uporabnika je preko subvencij krit iz občinskega proračuna," pravijo v Sevnici.

Občinski svet je potrdil vse štiri elaborate, prav tako pa tudi letošnji elaborat o oblikovanju cene 24-urne dežurne službe, cena katere se v letošnjem letu znižuje.

(eP)

sevnica
komunala sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja