Skip to main content
V Posavju 5.8° C Sreda, 24. 2024
22.04.2020
14:53
Krško, brezplaćna številka
Foto: ePosavje.com
Krške občinske svetnice in svetniki so na korespondenčni seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. V predlogu rebalansa so povečani izdatki v okviru pomoči gospodarstvu za odpravo posledic COVID19.

Sprejeli rebalans letošnjega proračuna

KRŠKO Krške svetnice in svetniki so na sredini korespondenčni seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Prihodki se skupno zvišujejo za 7,2 % in znašajo 41,9 milijona evrov, odhodki pa so od prvotno načrtovanih višji za 9,5 % oz. znašajo 45,6 milijona evrov.

Spremembe na prihodkovni strani

Kakor pravijo na Občini Krško, "so na prihodkovni strani spremembe v skupni višini načrtovanih prihodkov. Prihodki se v skupni masi zvišujejo za 7,2 % ali 2.797.983 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih drugih nedavčnih prihodkov za 1.062.566 evrov, kapitalski prihodki se zvišujejo za 750.000 evrov ter ocenjeni transferni prihodki za 965.217 evrov. Zmanjšujejo se planirani prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 80.168 evrov, ki s predlogom spremembe proračuna 2020 znašajo 1.375.224 evrov. Po rebalansu tako prihodki znašajo 41,9 milijona evrov."

Na odhodkovni strani največ sredstev za področje družbenih dejavnosti

Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki višji za 9,5 % ali za 3.941.432 evrov, med oddelki se je finančni načrt najbolj povečal na področju družbenih dejavnosti v višini 2.477.854 evrov ter na področju gospodarske infrastrukture v višini 780.020 evrov in pa na področju urejanja prostora in varstva okolja v višini 180.000 evrov.

Odhodki se bodo povečali za 5,2%

Tekoči odhodki se bodo povečali za 5,2 %, kar nominalno pomeni 464.236 evrov. Kakor dodajajo v sporočilu, "se tekoči transferi povečujejo za 4,8 % ali za 711.983 evrov, investicijski odhodki se povečujejo za 15,5 %, kar nominalno znaša 2.692.913 evrov glede na veljavni proračun za leto 2020, investicijski transferi pa se povečujejo za 10,0 % oz. za 72.300 evrov glede na veljavni proračun za leto 2020. Odhodki po rebalansu znašajo 45,6 milijona evrov."

Izgradnja kanalizacije v Velikem Podlogu

Projekt naj bi potekal do leta 2022

Svetnice in svetniki so potrdili tudi sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za projekt izgradnje kanalizacije in druge infrastrukture v naselju Veliki Podlog. Naložba obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2068 metrov z dvemi črpališči, vrednost naložbe po tekočih cenah znaša 2,48 milijona evrov, potekala pa naj bi od leta 2020 do 2022.

(Občina Krško, bš, eP)

koronavirus
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja