Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
18.05.2021
08:40
Grad Rajhenburg
Foto: arhiv ePosavje
V ponedeljek so se na 94. redni seji sestali predstavniki Sveta regije Posavje.

94. redna seja Sveta regije Posavje

KRŠKO Na ponedeljkovi seji je predsedovanje Svetu regije Posavje za eno leto prevzel Tomaž Režun, župan Občine Radeče. Bivši predsednik Miran Stanko, župan Občine Krško je predstavil delo Sveta regije Posavje v preteklem mandatu, ko so obravnavali številna aktualna področja. - od Dogovora za razvoj regije, osnutka pokrajinske zakonodaje do ključne prometne strategije v regiji in osnutek Partnerskega sporazuma 2021 -2027.

V preteklem mandatu je Svet regije Posavje obravnaval tudi Načrt za okrevanje in odpornost, CLLD 2021 – 2027, ureditev negovalne bolnišnice za regijo Posavje v Splošni bolnišnici Brežice ter za programsko obdobje 2021 – 2027 potrdili RRA Posavje za RRA v razvojni regiji Posavje, imenovali člane v Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija in potrdili člane Razvojnega sveta regije Posavje

Kostanjevica na Krki, 21. februar 2020

Odločbe za tri projekte v sklopu Dogovora za razvoj regije še čakajo

Na ponedeljkovi seji so obravnavali izvajanje Dogovora za razvoj regije, v katerega je vključenih 13 projektov v skupni vrednosti 38,7 mio eur, sofinanciranje EU in Republike Slovenije znaša 24,3 mio €. Projekte za Dogovor za razvoj regije je Regionalna razvojna agencija Posavje pripravila konec leta 2015. Dogovor za razvoj regije so podpisali v letu 2017, sledili so še trije dodatki k Dogovoru v letih 2018, 2019 in 2021. "Odločbo o podpori je že prejelo 10 projektov, za preostale tri se pričakujejo odločbe do konca meseca maja," pravijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje.

Kolesarska povezave, priključki na vodovod, dostop do poslovne cone

V regiji Posavje bo ob zaključku investicijskih projektov za 28,77 km novih kolesarskih povezav, 886 novih priključkov na javni vodovod, 640 dodatnih PE, ki bodo deležni boljšega čiščenja odpadne vode, urejen bo dostop do poslovne cone v Sevnici, podjetniški inkubator v Krškem, zmanjšana poplavna ogroženost Kostanjevice na Krki, za različne skupine oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo pa nova bivalna enota, prostori za začasne namestitve in specializirani dnevni center.

Pobuda za nadaljevanje projekta Regijska štipendijska shema

Iz Dogovora za razvoj regije se izvaja tudi projekt Regijska štipendijska shema, ki delodajalcem nudi sofinanciranje kadrovskih štipendij. "Projekt se zaključuje s šolskim/študijskim letom 2021/2022, zato je Svet regije potrdil, da se na Službo vlade za izvajanje kohezijske politike, MDDSZ ter MGRT pošlje pobuda za kontinuirano izvajanje regijske štipendijske sheme," dodajajo.

(eP)

radeče
posavje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja