Skip to main content
V Posavju 0.2° C Petek, 27. januar 2023
20.04.2021
20:49
Sevnica, oktober 2020
Foto: arhiv ePosavje
Tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica so v zaključni fazi, sporočajo iz Sevnice. Kakor pričakujejo, bi bil končni dokument lahko sprejet do poletja.

Tretje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

SEVNICA Na Občini Sevnica pravijo, da so v zaključni fazi postopki izdelave va tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica. Po jeseni opravljeni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka akta ter potrditvi predlaganih sprememb in dopolnitev javnosti s strani občinskega sveta so v Ljubljanskem urbanističnemzavodu izdelali predlog prostorskega akta, z Občine Sevnica pa so nosilce urejanja prostora pozvali k izdaji drugih mnenj k predlogu.

Pridobivanje pozitivnih mnenj oziroma pozivov za usklajevanje s strani nosilcev urejanja prostora poteka v teh tednih, čsaovno dinamiko postopkov pa zaznamujejo tudi epidemiološki ukrepi. Na Občini Sevnica pričakujejo, da bodo po prejetih mnenjih zadnjo verzijo dokumenta na občinskem svetu obravnavali in potrdili do letošnjega poletja.

 

Sevnica, Krško

Celotno območje občine

V spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta obravnavajo celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo na tekstualni in grafični del občinskega prostorskega načrta. "Spremembe se izvajajo po rednem postopku priprave prostorskega akta in na način, kot ga predpisuje prostorska zakonodaja," pravijo na Občini Sevnica.

Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta v Sevnici ob razvojnih projektov občine in pobud občanov izpostavljajo tudi nove strokovne podlage, posege v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja