Skip to main content
V Posavju -1.1° C Sreda, 8. februar 2023
10.10.2021
17:03
Namakalni sistem Arnovo selo
Foto: arhiv ePosavje
Kmetijsko ministrstvo je objavilo 4. javni razpis za namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisali so tri milijone evrov nepovratnih sredstev.

Za naložbe v namakalne sisteme na voljo tri milijone nepovratnih sredstev

Kot so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s tem razpisom krepijo aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Dodajajo, da so obenem vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe s hrano v Sloveniji in tudi eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. "Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi ministrstvo s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane pri stabilni proizvodnji slovenske hrane," pravijo v sporočilu.

Kaj mora izpolnjevati upravičenec?

Ključni pogoj za pridobitev sredstev je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom. Zato so upravičenci do podpore po tem razpisu tako fizične kot pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente: vodno dovoljenje, izvedbo predhodnega postopka oz. presoje vplivov in odločbo o uvedbi namakanja.

Kaj pa uveljavitev stroškov?

Upravičenec lahko na javnem razpisu uveljavlja predvsem stroške, vezane na vzpostavitev črpališča ter izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, lahko pa uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (npr. vrtina, akumulacija).

"Ministrstvo s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem za čim večje vlaganje v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost ter poraba sredstev v kmetijstvu," poudarjajo na ministrstvu.

Vnos vloge na javni razpis bo potekal od 25. oktobra do vključno 10. decembra 2021 do 14. ure.

(eP)
 

kmetijstvo

Pridružite se nam

Zadnje novice