Skip to main content
Četrtek, 21. september 2023
11.05.2020
13:28
V preteklem letu je Občina Sevnica prvič pozvala občanke in občane k neposrednemu podajanju predlogov v proračun za leto 2021. V teh dneh se tudi izvajajo aktivnosti za realizacijo lanskoletnih pobud.

Za projekte po posameznih krajevnih skupnostih 120.000 evrov

Participativni proračun Občine Sevnica za leto 2021

SEVNICA Občina Sevnica je tudi v letošnjem letu razpisala projekt participativnega proračuna. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. "Občina Sevnica zato vabi vse, da s podajanjem svojih predlogov določijo, katere ureditve, ki bi se izvedle v letu 2022, bi pripomogle k višanju kakovosti bivanja v ožjem bivanjskem okolju. Participativni del proračuna je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo," dodajajo na Občini Sevnica.

Kdo vse lahko odda pobudo?

Sredstva iz participativne kvote bodo razdelili med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120.000 evrov. Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s prebivališčem v občini Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let, vsak lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na ločenem obrazcu. Pobuda bo upravičena za uvrsitev v kvoto posamezne krajevne skupnosti, če bo izpolnjevala enega izmed 12 pogojev. Rok za podajo pobud je do 30. junija 2020.

Rok za oddajo pobud je 30. junij 2020

"Prejete pobude bo strokovno-tehnično najprej uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in izpolnjevanju pogojev za izvedbo v letu 2021. Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude obveščen," še dodajajo v sporočilu.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja