Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
10.06.2021
10:54
Prenova Ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem
Foto: Občina Krško
V sredo so namenu še uradno predali obnovljeno Ulico Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, ko so z njeno rekonstrukcijo začeli v letu 2018.

Zaključen projekt prenove Ulice Anke Salmič

KRŠKO Projekt prenove ulice je potekal v dveh fazah, Občina Krško je za celotno obnovo, v kateri so uredili fekalno in meteorno kanalizacijo, širokopasovne povezave, vodovod, pločnike in javno razsvetljavo, iz proračuna namenila nekaj več kot 1,3 milijona evrov.

V prvi fazi obnove, ki so jo v Leskovcu pri Krškem začeli v letu 2018, so obnovili ulico od odcepa z Ulico 11. novembra do odcepa s Sejmiško ulico v skupni dolžini okoli 540 metrov. 

Projekt v drugi fazi so nadaljevali od avgusta lani, ko so preuredili ulico v dolžini okoli 600 metrov, od priključka za Sejmiško ulico do zaključka naselja v smeri Senuš, do odcepa za naselji Loke in Volovnik Poleg že omenjenih ureditev so tu razširili in obnovili odcep z Grebenčevo cesto, uredili več odcepov ulice ter uredili nov enoten izgled obstoječih zidov. Na koncu ulice proti Senušam so zgradili nov, 30 metrov dolg in tako izboljšali stabilnost brežine ter z izboljšano vidljivostjo zagotovili varnost vseh udeležencev v prometu.

Fotogalerija (Foto: Občina Krško):

"Novo pridobitev v krajevni skupnosti je pozdravil tudi predsednik sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem Jože Olovec. Krajšo slovesnost je povezovala Klavdija Mirt, za kulturni program pa so s pesmijo in glasbo poskrbeli učenke in učenci OŠ Leskovec pri Krškem, ki so se ob koncu tudi simbolno zapeljali po obnovljeni ulici," so še sporočili z Občine Krško.

(eP)

leskovec pri krškem
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja