Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
09.04.2020
14:29
Ekipa, projekt MOST
Foto: Projekt MOST
Ekipa Projekta MOST, ki opravi dnevno v povprečju 25 obiskov pri uporabnikih tudi v teh kriznih razmerah, dosledno sledi in upošteva navodila pristojnih služb.

Delo ekipe Projekta MOST v času epidemije COVID-19

KRŠKO Kljub izrednim razmeram izvajajo pomoč pri osebni higieni, pripravo, nadzor in pomoč pri jemanju zdravil, merjenje vitalnih funkcij (pulz, krvni tlak, temperatura), ukrepe za preprečevanje padcev, ohranjanje kognitivnih funkcij, preprečevanje osamljenosti in druge nujne storitve, poleg tega pa svetujejo in ozaveščajo tako uporabnike kakor tudi njihove svojce. S svojim znanjem in kompetencami se vsakodnevno trudijo izboljšati kakovost življenja uporabnikov, po potrebi pa se povezujejo tudi s patronažno službo in ostalimi zdravstvenimi delavci.

"Uporabniki se dobro držijo, je pa občutiti osamljenost, depresivnost in strah."

Uporabnike obiskujem vsakodnevno, tudi v tem času, ko med nami vlada izredno stanje. Kljub temu, da imam doma dva majhna otročka, čutim dolžnost in željo, da moram pomagati ljudem. V tem času se še posebej občuti kako zelo nas potrebujejo. Uporabniki se dobro držijo, je pa občutiti osamljenost, depresivnost in strah. Svojci jih želijo obiskati, vendar ne želijo tvegati, da bi jih okužili. Uporabniki najbolj potrebujejo družbo, pogovor ter dajanja občutka varnosti, da le niso čisto sami. Kar pa se zdravstvenih storitev tiče pa najbolj potrebujejo pomoč pri negi, pripravi zdravil, merjenju vitalnih funkcij in dostavi obroka,” nam je povedala Nataša Mlakar, zdravstveni tehnik pri Integrirani oskrbi v občini Krško MOST.

"Trenutno oskrbujemo in zagotavljamo najnujnejše storitve"

Carmen Rajer, vodja Projekta MOST in Pomoči na domu Krško pravi, "da je ohranitev zdravja je osrednji cilj zaposlenih na Projektu MOST in enote Pomoči na domu Krško. Trenutno oskrbujemo in zagotavljamo najnujnejše storitve na terenu, kot so pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, recimo pri osebni higieni in tudi ostale storitve, ki so v kompetenci tehnikov zdravstvene nege in socialnih oskrbovalk. Še vedno skrbimo za dostavo toplih obrokov tistim, ki jih najbolj potrebujejo."

Tedenski informativni razgovorimi s tistimi, pri katerih storitev trenutno ne izvajajo

Kakor dodaja, "je namen izvajanja pomoči na domu ta, da vsi, ki pomoč potrebujejo in nimajo svojcev, ki bi za njih poskrbeli, to tudi dobijo. Poleg tega bomo tedensko opravljali informativne razgovore s tistimi, pri katerih storitev trenutno ne izvajamo, da bomo preverili njihovo psihofizično stanje."

(bš)

krško
koronavirus
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja