Skip to main content
V Posavju 16.5° C Ponedeljek, 20. marec 2023
28.02.2022
16:13
Vrtec Dobova
Foto: Občina Brežice
Potem ko so na Občini Brežice dobili uporabno dovoljenje za nov vrtec v Artičah, so v petek dobili uporabno dovoljenje še za vrtec pri OŠ dr. Jožeta Toporišča v Dobovi.

Uporabno dovoljenje še za vrtec v Dobovi

BREŽICE V novem vrtcu pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi bodo zagotovil izboljšane pogoje za izvajanje predšolskega varstva, predvidoma v začetku marca bodo v nove prostore preselili 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli.

1,6 milijona evrov

Z Občine Brežice so sporočili, da je bila pogodbena vrednost gradnje vrtca 1,6 milijona evrov, za vrtec so pridobili sofinancerska sredstva v višini milijona evrov - od tega so bila sredstva EKO sklada v višini 249.000 evrov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 829.000 evrov. Nov vrtec ima pet oddelkov, od tega so tri igralnice (ena za starostno skupino 1 do 3 let, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino od 3 do 6 let) v pritličju, dodatni dve (obe za starostno skupino 3 do 6 let) sta v nadstropju.

Nov vrtec v Dobovi

Med oba glavna vhoda v vrtec so umestili osrednji igralni prostor, ki je namenjen tudi športnim dejavnostim otrok. "Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu. Za zaščito pred prekomernim obsevanjem v letnem času so zagotovljeni ustrezna zunanja senčila," še pravijo v Brežicah. Novogradnja objekta vrtca je obsegala rušitev obstoječega objekta, izgradnjo novega objekta, izgradnjo opornega zidu ter izgradnjo stopnišča do spodnjih igrišč in parkirnih prostorov, kar omogoča, da lahko obiskovalci športne dvorane preko pasaže med športno dvorano in vrtcem dostopajo direktno do športne dvorane.

(eP)

šole v posavju
brežice

Pridružite se nam