Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
22.01.2020
19:11
Krško, oktober 2019
Krško, oktober 2019, Foto: ePosavje.com
Minister za javno upravo Rudi Medved je prejšnji teden podelil priznanja uporabnikom modela CAF v letu 2019.

Priznanje prejelo pet upravnih enot

Prvi redni postopek "CAF - zunanja povratna informacija"

KRŠKO Najvišja priznanja "Uspešen uporabnik CAF" je prejelo pet upravnih enot, ki so lani sodelovale v prvem rednem postopku CAF – zunanja povratna informacija, in ki so s strani zunanjih ocenjevalcev prejele zadostno število točk za pridobitev tega naziva. Med prejemniki je tudi Upravna enota Krško. Kot pravijo na Upravni enoti Krško, je pri njih kultura stalnega samoocenjevanja vodenja kakovosti prisotna že od leta 2003.

Podelili 33 priznanj

Kot pravijo na Upravi enoti Krško, gre za orodje Skupni ocenjevalni okvir (Common Assessment Framework), ki ga organizacije javnega sektorja po Evropi uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti z namenom izboljšanja svojega delovanja. "Model daje poudarek večji vključenosti zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb, sodelovanju, preglednosti delovanja in notranji povezanosti v organizaciji. Podeljenih je bilo 12 priznanj »Začetnik CAF« organizacijam, ki so samooceno izvedle prvič, in 21 priznanj »Uporabnik CAF« organizacijam, ki samooceno izvajajo redno," dodajajo v sporočilu.

(eP)

krško

Pridružite se nam