Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
06.06.2022
14:44
Cesta Kal - Svinjsko
Foto: Občina Sevnica
Lokalna cesta, ki povezuje Kal pri Krmelju in Svinjsko v Krajevni skupnosti Šentjanž, za krajanke in krajane predstavlja pomembno cestno povezavo.

Med Kalom in Svinjskim

SEVNICA Odsek, dolg 900 metrov, poteka po strmem gozdnatem območju. Za potrebe lokalnega prebivalstva je bila cesta makadamske izvedbe kategorizirana pred več kot dvajsetimi leti. Zaradi višinskih vzponov, ki so predvsem v zimskem času predstavljali nevarnost ter zaradi neprimerne širine ceste, je Občina Sevnica pristopila k sanaciji.

Fotogalerija (Foto: Občina Sevnica):

V sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest je v lanskem letu izvedla razširitev ceste in brežin s sečnjo dreves, uredila odvodnjavanje in opravila zemeljska dela. V letošnjem letu pa je bila izvedena asfaltacija najbolj strmega dela ceste v dolžini 400 metrov.

Občina Sevnica

sevnica
ceste
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja