Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
23.06.2020
21:27
V Brežicah bodo nadaljevali z večfazno investicijo posodobitve nogometnega stadiona. Letos nadaljujejo z izgradnjo pomožnega igrišča z umetno travo in ureditvijo pripadajoče infrastrukture.

"Posodobitev nujna, če želimo nadaljevati z razvojem nogometa v občini"

BREŽICE Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, "je posodobitev igrišča nujna, če želimo nadaljevati z razvojem nogometa v občini. Kompleks nogometnega stadiona že sedaj redno uporablja 200 mladih in otrok, še 150 otok pa se ukvarja z nogometom v okviru interesnih dejavnosti po šolah."

Pogodbi za umetno travo in razsvetljavo podpisani v začetku meseca

Pogodbi z na javnem razpisu izbranima izvajalecma del, podjetji FIT ŠPORT d.o.o. za umetno travo in Javna razsvetljava d. d. za osvetlitev igrišča, sta bili podpisani 9. in 10. junija letos. "Pogodbena vrednost del za pomožno igrišče z umetno travo je 610.000 evrov in za izvedbo razsvetljave 225.000 evrov. Za investicijo je občina pridobila 50.000 evrov sofinanciranja iz naslova Fundacije za šport," pravijo na Občini Brežice.

2018 so prestavili igrišče z umetno travo in uredili namakanje

Kot pravijo na Občini Brežice, so v letu 2018 prestavili glavno nogometno igrišče z naravno travo in zgradili avtomatski namakalni sistem ter postavili lovilne mreže, prenovljene so bile tudi sanitarije.

V letu 2019 pa so pridobili dokumentacijo za celovito prenovo stadiona

"Istočasno je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za celovito obnovo kompleksa stadiona (travnate površine). V letu 2019 je občina pridobila projektno dokumentacijo za celovito prenovo nogometnega stadiona, urejena je bila tudi razsvetljava glavnega nogometnega igrišča (vrednost cca 495.000 evrov). Investicijo je občina prijavila tudi na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na javni razpis Nogometne zveze Slovenije ter vlogo naslovila tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO) za sofinanciranje investicij v lokalno infrastrukturo," še dodajajo v sporočilu.

"Izboljšati pogoje za igro in trening"

V Brežicah tako želijo s posodobitvijo celotnega kompleksa nogometnega stadiona učinkovitejše in kakovostnejše pripraviti igrišča, s tem pa izboljšati pogoje za igro in trening. "Z načrtovanimi rednimi vlaganji se izboljšujejo pogoji za delo tako domačih klubov kot za širše trženje objekta drugim uporabnikom, pri tem pa se zmanjšujejo stroški obratovanja objekta," še dodajajo v Brežicah.

V sklopu energetske sanacije tudi obnova zgradbe

V letu 2020 bodo v sklopu javno-zasebnega partnerstva, v okviru katerega poteka energetska obnova 15 objektov v lasti občine, celovito energetsko prenovili tudi zgradbo nogometnega stadiona. Celovita energetska obnova zgradbe v vrednosti dobrih 320.000 evrov bo obsegala izolacijo fasade in strehe, menjavo stavbnega pohištva, sanacijo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema s termostatskimi ventili in energetsko upravljanje.

(bš)

brežice
video

Pridružite se nam