Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
30.04.2021
09:56
Vodovodni stolp Brežice
Foto: arhiv ePosavje
Občina Brežice v letošnjem letu zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu, občinski svet pa je na seji potrdili novo ceno storitve, ki bo precej nižja.

Cena pomoči na domu bo nižja za 23 %

Občinski svet Občine Brežice je na aprilski potrdili novo ceno storitve Pomoč družini na domu, ki bo s 1. majem za uporabnike nižja za 23 %. Znašala bo 5,62 evra na uro za uporabnika (prej 6,94 evra).

Občina Brežice je v letih 2020 in 2021 kupila tudi šest novih avtomobilov za izvajanje pomoči na domu in s tem zagotovila izvajalkam boljše ter varnejše pogoje za delo, hkrati pa je s tem znižala materialne stroške in s tem omogočila tudi nižjo ekonomsko ceno storitve. Ker želi občina omogočiti občanom, ki pomoč na domu potrebujejo, dostopnejšo storitev, je povečala delež subvencioniranja ekonomske cene. Občina subvencionira 70 % polne cene storitve (polna cena je 19,97 EUR,  občina subvencionira 14,35 EUR). Za subvencioniranje socialno varstvene storitve Pomoč na domu je občina v letu 2020 namenila 155.054 evrov, v proračunu za leto 2021 pa je za subvencioniranje zagotovila 175.000 evrov.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Storitev bodo odslej izvajali tudi ob vikendih in praznikih

V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v letu 2020 povprečno potrebovalo vsak mesec 86 občanov, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa skrbi 10 izvajalk. Izvajanje storitve poteka od ponedeljka do sobote dopoldne. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok. Za prihodnje se načrtujejo še storitve ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej za vseh 365 dni v letu, takšne so tudi potrebe uporabnikov.

(Občina Brežice, eP)

brežice

Pridružite se nam