Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
05.12.2019
12:10
Poplavna varnost v občini Brežice
Foto: arhiv ePosavje
Brežiški svetniki so na novembrski redni seji med drugim razpravljal o protipoplavni zaščiti, o uporabnem dovoljenju za akumulacijski bazen Hidroelektrarne Brežice in zagotavljanju poplavne varnosti.

Brežičani opozarjajo na povečano poplavno nevarnost

BREŽICE Kot pravijo na Občini Brežice, želijo opozoriti na povečano poplavno nevarnost, s katero se bodo prebivalci občine Brežice soočali v prihodnosti zaradi nedokončane protipoplavne zaščite. Kot pove brežiški župan, je bilo sprva mišljeno, da bi se tako Hidroelektrarna Brežice kot Hidroelektrarna Mokrice gradili v sklopu enotnega prostorskega načrta in da bo sočasno z izgradnjo omenjenih elektrarn v celoti urejena protipoplavna zaščita v občini Brežice.

Malence, Krška vas, Čatež, Loče, Rigonce

"Predvsem od vasi Malence, Krške vasi, Čateža, Mihalovca, Loč in Rigonc. Kasneje so nas prepričali, da gremo v dva postopka z namenom, da se bo gradnja hidroelektrarne Brežice hitreje začela in da bi s tem bili pripravljeni dokumenti tudi za hidroelektrarno Mokrice. Tako naj bi se že leta 2015 končala gradnja hidroelektrarne Brežice in začela gradnja hidroelektrarne Mokrice," pove brežiški župan. In skladno s tem so načrtovali tudi protipoplavno zaščito v občini Brežice.

Potrebno je poglobiti Savo in narediti dodatne ukrepe

"Dejstvo je, da izgrajena poplavna varnost v Krški bo funkcionalna samo sočasno z izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. Potrebno je poglobiti Savo in narediti dodatne ukrepe tudi na poplavni varnosti Mokric. Vemo, da Zakon predpisuje, da se ne sme spremeniti režim in nivo vode na mejnem prehodu. Nasipe je potrebno narediti ob vasi Loče, v primeru visokih vod pa bi bila razlivna območja tudi na polju na območju vasi Loče, Rigonce in Mihalovec," dodaja župan.

Protipoplavna zaščita v Krški vasi brez HE Mokrice ne bo funkcionira, kot bi morala

Hidroelektrarna Brežice se končuje, narejena je tudi protipoplavna zaščita v Krški vasi, a brez Hidroelektrarne Mokrice ta ne bo funkcionirala, kot bi morala. "Zgodilo se nam bo lahko to, da če bo prišlo do tako visoke vode, kot je bila v letu 2010, bodo ti nasipi prenizki in pomeni, da bodo vasi Krška vas, Malence in vsi skupaj poplavljeni." Dokončani hidroelektrarni bi tako pomenili dokončno ureditev poplavne varnosti za več kot 1.100 prebivalcev v prej omenjenih naseljih, ki so ob visokih vodah močno ogrožena.

(vs, bš, eP)

hidroelektrarne
brežice
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja