Skip to main content
V Posavju 19.1° C Četrtek, 23. september 2021
17.07.2019
13:47
Foto: arhiv ePosavje
V Brežicah so objavili javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2019.

Predloge zbirajo do 6. septembra

BREŽICE Predloge za priznanja Občine Brežice (Oktobrska nagrada Občine Brežice, Proglasitev za častnega občana in Priznanja Občine Brežice) lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva, najkasneje do 6. septembra 2019. "Predlogov, ki bodo prispeli po tem roku, Komisija ne bo upoštevala," so sporočili z Občine Brežice.

Nagrajenci Občine Brežice za leto 2019

Oktobrsko nagrado Občine Brežice podeljujejo za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in na drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek občine Brežice. Oktobrsko nagrado se podeljuje posameznikom. Za častnega občana Občine Brežice je lahko proglašen državljan Republike Slovenije, ki ima posebne zasluge na družbenem, ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, športnem ali drugem področju in je s svojimi delovanjem na poseben način prispeval k položaju in v slovesu občine v državi ali na mednarodnem planu. Priznanje Občine Brežice pa podeljujejo pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela. 5.

Kam lahko pošljete predloge?

Predloge lahko pošljete na naslov »Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice – s pripisom: »Oktobrske nagrade in priznanja občine Brežice« ali na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si, vsebuje pa naj podatke o predlagatelju, podatke o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi, kratek življenjepis kandidata, vrsto priznanja Občine Brežice, natančno obrazložitev in utemeljitev predloga.

(bš)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja