Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
21.05.2020
09:35
Energetska sanacija objektov v občini Brežice
Grafika: ePosavje.com
Na Občini Brežice so uspešno zaključili postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s podpisom koncesijskih pogodb za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove.

Energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice

Prenovili bodo 15 javnih objektov

BREŽICE Kot pravijo na Občini Brežice, bodo s prenovo v vrednosti približno 5 milijonov evrov javni objekti energetsko učinkovitejši. Na letni ravni zaradi nižjih stroškov pričakujejo za 308.267 evrov prihrankov. "Poleg prihranka bo občina s prenovami tudi zmanjšala izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno. To je enako količini CO2, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves ali 60 hektarjev gozda," še dodajajo.

Molan: "Začetek pomembnega projekta energetske sanacije javnih objektov"

Brežiški župan Ivan Molan ob tem pove, da s tem začenjajo pomemben projekt energetske sanacije javnih objektov. Občina bo skupaj z zasebnima partnerjema, družbo Petrol in podjetjem Plistor, po principu javno-zasebnega partnerstva v 15-letnem koncesijskem obdobju prenovila 15 javnih objektov.

Uspešni na razpisu

Občina je na razpisu Ministrstva za infrastrukturo pridobila 1,8 milijona evrov evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada. Zasebna partnerja si bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju povrnila svoj vložek s prihranki zaradi nižjih stroškov porabe energije, po tem obdobju pa vsi prihranki ostanejo občini.

Z deli so začeli takoj po podpisu pogodb

Kot je poudaril župan, Občina Brežice brez zasebnih partnerjev in evropskih sredstev zraven že načrtovanih investicij ne bi mogla uresničiti energetske sanacije teh 15 objektov prej kot v desetih letih. "Izvajalce načrtovanih ukrepov energetske sanacije je izbral zasebni partner, ki je z deli začel takoj po podpisu pogodb. Predviden zaključek energetske obnove objektov je konec leta 2020. Pri izvajanju dela v javnih zavodih, še posebej v šolah in v zdravstvenem domu, bo poskrbljeno, da dela ne bodo motila rednega delovanja. Dinamika izvajanja del na objektih poteka v dogovoru z Občino Brežice, upoštevaje vremenske razmere in urnik javnih zavodov," dodajajo na Občini Brežice.

Celovita energetska prenova desetih objektov in delna prenova petih objektov

Prvi sklop prenove

Dobovoa, Globoko, Pišece, Bizeljsko, Brežice

V prvem sklopu je predvidena celovita energetska prenova desetih objektov, to so OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, telovadnica pri OŠ Globoko, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Glasbena šola Brežice, telovadnica pri OŠ Artiče, Knjižnica Brežice, stavba na stadionu v Brežicah, Športna dvorana Dobova in Športna dvorana Brežice. Na Občini Brežice pravijo, da bodo za te objekte izvedli toplotne izolacije fasad, zamenjali stavbno pohištvo, opravili izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradili termostatske ventile, prenovili plinske kotlovnice ter kotlovnice na ELKO (ekstra lahko kurilno olje). Med ukrepi bo tudi prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk, sanacija sistemov notranje razsvetljave in vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Drugi sklop prenove

Kapele, Brežice, Cerklje ob Krki, MC Brežice, Zdravstveni dom Brežice

V drugem sklopu pa bodo opravili delno energetsko prenovo petih javnih objektov. Na OŠ Kapele, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, v Zdravstvenem domu Brežice in Mladinskem centru Brežice bodo prenovili predvsem tehnološke sisteme stavb. Tako bodo prenovili sisteme ogrevanja, prezračevanja, hladilne sisteme in sisteme učinkovite razsvetljave. Zasebna partnerja bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju zagotovila tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov v javnih objektih.

Finančna konstrukcija investicije

Večina investicija za celovito energetsko prenovo stavb

Na Občini Brežice dodajajo, da je skupna investicijska vrednost projekta energetskih prenov 15 javnih objektov 4.939.282 evrov. Večino investicije (92 %) predstavlja celovita energetska prenova stavb, medtem ko tehnološka prenova stavb predstavlja 8 % celotne investicije.

Kolikšen je delež občine?

Konzorcij partnerjev PETROL d.d. in Plistor d.o.o. bo investiral 2.474.580,43 evrov (50,1 %), 1.816.247,00 evrov (36,77 %) so pričakovana evropska sredstva iz kohezije, delež občine pa znaša 648.453,87 evrov (13,13 %). "Projekt je pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske prenove javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020," še sporočajo.

(bš)

brežice
video

Pridružite se nam