Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
02.08.2022
16:33
Nova OŠ Ane Gale v Sevnici
Grafika: ePosavje
V četrtek bodo v Sevnici podpisali pogodbo za izgradnjo nove osnovne šole Ane Gale Sevnica. Nov objekt bodo umestili na mesto porušenega dela objekta vrtca enote Kekec sredi mesta.

V četrtek podpis pogodbe za novo šolo v Sevnici

SEVNICA Prostorsko stisko in neprimerne pogoje za delovanje vseh učencev in učiteljev v OŠ Ane Gale v Sevnici bodo rešili s prenovo, dozidavo in nadzidavo enote vrtca Enote Kekec, ko bodo prostore namenili za delovanje omenjene osnovne šole, v objektu pa bi ohranili dva oddelka vrtca prvega starostnega obdobja.

V novi šoli tudi učilnica kot učno stanovnaje

Z novim objektom pet matičnih učilnic, od tega tri za program nižjega izobrazbenega standarda in dve za posebni program, pa tudi vsaj tri specialne učilnice. Ena matična učilnica za posebni program bo oblikovana v stilu učnega stanovanja, poleg učilnic pa bi želeli tudi večnamenski prostor za športno vzgojo, šolske prireditve in roditeljske sestanke. V novih prostorih bo tudi jedilnica z razdelilno kuhinjo ter prostor za učitelje in prostor za izvedbo nege.

Veselijo se novih prostorov

Ob najavi investicije aprila lani so pričetek del na terenu predvidevali v juniju letos, a se bo ta rok za nekaj tednov zamaknil, v nove prostore pa bi se po napovedih šolarji preselili konec leta 2023.

Nadstrešnica, OŠ Savo Kladnik Sevnica

Nova šola na območju vrtca Kekec

V Sevnici pravijo, da se bo v sklopu načrtovane naložbe v sosledju zvrstilo več posegov, med drugim delna rušitev in rekonstrukcija obstoječega vrtca - enote Kekec ter gradnja in prizidava nove šole. Nova OŠ Ane Gale Sevnica bo umeščena na mesto porušenega dela objekta vrtca.

Celostna ureditev območja

Gradnjo bodo izvedli v programski povezanosti z rekonstruiranim delom objekta. "Ob osnovnem objektu je načrtovanih tudi nekaj novih spremljevalnih objektov, ki bodo prispevali k celostni ureditvi območja," še pravijo v Sevnici.

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam