Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
23.01.2020
09:52
Foto: arhiv organizatorja
Kostanjeviška občina je v leto 2020 vstopila s sprejetim proračunom, ki ima 3,6 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 4 milijone evrov odhodkov.

Nakup Kostanjeviškega dvorca

V letošnjem letu se v občini Kostanjevica na Krki obeta pestro investicijsko leto, saj bodo za naložbe namenili dobro polovico proračuna. "Med največje investicije zagotovo sodi nakup Kostanjeviškega dvorca, za katerega smo prvi obrok kupnine že plačali, zdaj bo na vrsti plačilo še drugega obroka. Cena znaša tristo tisoč evrov, v izdelavi je konservatorki načrt, tako da v letošnjem letu planiramo pridobiti dokumentacijo, gradbeni načrt," pove kostanjeviški župan Ladko Petretič. V načrtu imajo obnovo fasade oziroma zunanjega dela Lamutovega likovnega salona, ki bo ena večjih investicij.

Ureditev kolesarske povezave med Kostanjevico na Krki in Krškim

Med večje investicije sodi tudi ureditev kolesarske povezave med Kostanjevico na Krki in Krškim, projekt se že izvaja. "Izvaja ga novomeško podjetje GPI. Pričakujemo, da bodo načrti v prvi polovici letošnjega leta dokončani, potem bo treba odkupiti potrebna zemljišča ali iskati služnost, nato sledi izgradnja." Letos bo tudi ta projekt za občino velik zalogaj, dodaja Petretič.

Izgradnja kanalizacijskega sistema

Večja investicija bo komunalno opremljanje stanovanjskega naselja na Ljubljanski cesti. "Tu je največji strošek izgradnja kanalizacijskega sistema, potem imamo večjo rekonstrukcijo ceste Grad – Vodenice, kar je tudi večja investicija," dodaja Petretič.

Tudi nekaj manjših investicij

Poleg omenjenih načrtujejo še nekaj manjših investicij. "Med manjše sodi zbirni center ločenih odpadkov pri čistilni napravi, za katerega smo konec lanskega leta pridobili gradbeno dovoljenje. Sledi še obnova nekaterih makadamskih cest in seveda vzdrževanje vseh cest.« Kot dodaja Petretič, bodo vzporedno potekali še številni manjši infrastrukturni projekti. "Za letos ni planiranega nobenega evropskega denarja. Seveda računamo na evropska sredstva pri projektu obnove dvorca, če seveda pridobimo projekte. Načrtujemo, da bo v teh prostorih večgeneracijski center in mestni muzej. V zvezi s tem sem že pogovarjal na ministrstvu za kulturo. Ampak moramo seveda dvorec najprej odkupiti in postati njegov 100-odstotni lastnik."

(eP)

kostanjevica na krki
video

Pridružite se nam