Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
29.04.2022
09:32
Krško
Foto: arhiv ePosavje
V mestni občini Krško bodo tudi letos izbrali naj prostovoljko/prostovoljca leta 2021 v kategorijah do in nad 30 let ter naj prostovoljsko organizacijo.

Kandidati za naj prostovoljce leta 2021 v mestni občini Krško

Naj prostovoljska organizacija leta 2021

AVTO MOTO DRUŠTVO KRŠKOpredlagatelj Društvo Modra smer

Avto moto društvo Krško je bilo ustanovljeno leta 1948 in že od leta 1957 prireja speedway dirke tako državnega kot mednarodnega razreda. AMD Krško pridno deluje na promociji speedwaya tako v občinskem okolju kot tudi širše - aktivnosti na sejmih, v medijih, sodelovanje s šolami… V letu 2021 so prostovoljci AMD Krško opravili okoli 620 ur prostovoljnega dela in organizirali 25 delovnih akcij pri zamenjavi vezanih plošč zaščitne ograje. Pri omenjenem projektu je sodelovalo okoli 25 prostovoljcev društva. Poleg tega funkcionarji in člani društva poskrbijo za izvedbo treningov, dirk in celoletno delovanje kluba. Člani AMD Krško svoje delo tako pri organizaciji dirk, kot tudi celoletno vzdrževanje športne opreme in infrastrukture ter delovanje društva (promocija, administracija, spletna stran, socialna omrežja itd.) opravljajo prostovoljno.

KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA BRESTANICA, predlagatelj Komisija za izbor naj prostovoljca 2021

V KD Svoboda Brestanica se v delu povezuje sedem sekcij. Vsi so se trudili izpolnjevati programe dela, kolikor so pač dovoljevali ukrepi zaradi epidemije. Delo so prilagajali razmeram, iskali nove načine, delo v manjših skupinah, v mehurčkih, večjo uporabo elektronike, tehnike... Skrb so v 2021 posvetili prenovi Doma Svobode. Načrtno se posvečajo bogati preteklosti kraja, in sicer so lani zaključili Bohoričevo leto in posneli film o Adamu Bohoriču, s spominsko prireditvijo počastiti 140-letnico prihoda trapistov v Rajhenburg, 115-letnico rojstva zeliščarja, patra Simona Ašiča pa so počastili z likovnim srečanjem na njegovi domačiji. Moški zbor, Rajhenburški oktet in vokalna skupina so izvedli kar nekaj prireditev, prav tako dramska skupina v Teatru Rajhenburškem. Pripravili so literarni dogodek ter v likovni sekciji poleg ex-tempora tudi dve razstavi. Skupina srednjeveških plesalcev je zaradi specifike delovanja epidemijo najtežje prebrodila. Vendar skupina ostaja aktivna in si prizadeva počastiti svojo 20-letnico z novimi nastopi. Knjižnica je redno delala vsak četrtek. V njihove aktivnosti je ujeto veliko ur dela, skrbi, prilagajanj, priprav ter pripadnosti.

TURISTIČNO DRUŠTVO PODBOČJE, predlagatelj Komisija za izbor naj prostovoljca 2021

Turistično društvo Podbočje, ki kot prostovoljna organizacija deluje z namenom promocije krajevne skupnosti in lepot njene okolice, je v letu 2021 izvedlo številne aktivnosti. Med drugim so članice in člani sodelovali pri načrtovanju obnove trga v Podbočju v okviru participativnega proračuna, urejali gredice na trgu, postavili table pri kamnitem mostu, izvedli razpis za fotografijo za pano in razglednico, organizirali in izvedli več čistilnih akcij v kraju, sodelovali pri promociji kolesarske dirke po Sloveniji, organizirali okroglo mizo o turističnih spominkih… Sodelujejo tudi pri organizaciji krajevnega praznika, skrbijo za delo s turističnim podmladkom na OŠ Podbočje, vzdržujejo pešpoti in turistična obeležja, sodelujejo pri praznični okrasitvi kraja, izvajajo turistična vodenja in sodelujejo pri organizaciji prireditev Občinske turistične zveze Krško. Njihovo delo je rezultat sodelovanja številnih prostovoljk in prostovoljcev, kar so opazili tudi v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna. Podbočje je v kategoriji vaških trgov doseglo 3. mesto.

Naj prostovoljec/prostovoljka 2021 nad 30 let

ROBI HERCIGONJA, predlagatelj Turistično društvo Senovo

Gospod Robi Hercigonja je prostovoljec v vseh pogledih. V PGD Senovo je pristopil leta 1993. Vsa leta aktivno sodeluje v urejanju društvenih prostorov, skrbi za opremo, pripravljen se je izobraževati in izpopolnjevati svoje znanje. Tako je iz izprašanega gasilca napredoval in opravil tečaj za gasilca, tečaj za uporabnika dihalnega aparata in tečaj za gašenje notranjih požarov. Leta 2010 je napredoval v gasilca I. stopnje, leta 2012 pa v višjega gasilca. V društvu aktivno sodeluje kot praporščak, dejaven je pri mladincih in kot mentor pionirjev, od leta 2018 pa je tudi pomočnik gospodarja v gasilskem domu. Za aktivno sodelovanje v društvu je prejel priznanje z značko za 20 let aktivnega dela. Sledil je očetovem zgledu in v letu 2010 pristopil tudi v vrste TD Senovo. Robi sodeluje pri vzdrževanju poti, ki jih upravlja društvo, redno kosi ob kolesarski poti na Senovem, srečujemo ga tudi na društvenih prireditvah, kjer vedno prevzame kakšno zadolžitev. Letno v sklopu PGD Senovo in TD Senovo opravi preko 400 ur prostovoljnega dela. Seveda povsod deluje kot prostovoljec. Za svoje prostovoljsko delo je že prejel priznanje z znakom KS Senovo.

MILAN COLNER, predlagatelj Župnijska Karitas Sv. Križ-Podbočje

Milan Colner je s svojo družino prišel v Podbočje junija 1990 in se takoj vključil v življenje v vasi. Bil je aktiven član Turističnega društva Podbočje, član sveta OŠ Podbočje, član KD Stane Kerin Podbočje, kjer je bil tudi aktiven pri obnovi odra v kulturnem domu. Prav tako z veliko vnemo pomaga v Župnijski Karitas Sv. Križ-Podbočje. Je zelo pozoren in vidi stisko pri ljudeh, ki so sami in nemočni in živijo v slabih stanovanjskih pogojih. Tako je materi samohranilki pomagal do urejanja doma, v lanskem letu pa invalidu, ki je nujno potreboval kopalnico. Pripravljen je bil nesebično oddelati čez 500 ur prostovoljnega dela. Od samega pogovora z imetnikom, do priprave del in prostovoljcev. Ker pa je bil to prevelik finančni zalogaj za lastnika, se je odločil, da poprosi za pomoč podjetja in dobre ljudi, tako je pridobil zadosti donatorjev, da je bila delovna akcija tudi uspešna.

MANCA KOSTEVC, predlagatelj Mladinski center Krško

Manca Kostevc je prostovoljka v Mladinski točki Veliki Kamen, vodenje je prevzela v začetku leta 2019. Skrbi za izvedbo delavnic, za program za otroke in mladino, igralne urice in kreativno preživljanje prostega časa. Prav tako animira najmlajše ob praznovanju rojstnih dni. MT VK je skupni projekt Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen in Mladinskega centra Krško. Aktivnosti v njihovih prostorih potekajo vsak petek, zanje skrbi marljiva skupina mladih prostovoljcev in Manca Kostevc kot vodja mladinske točke.

KLAVDIJA KOŽELJ, predlagatelj Center za socialno delo Posavje, enota Krško

Klavdija Koželj je v Zavodu Sopotniki prostovoljka že od začetka, torej od leta 2018. Njena vrlina je zanesljivost. Je aktivna prostovoljka, saj vozi dvakrat na teden ves mesec. Med vožnjo je zbrana, umirjena, vljudna do uporabnikov, zato so uporabniki zelo zadovoljni z njo, saj se rada pogovarja z njimi. Je med prostovoljci, ki v mesecu opravi največ ur. V letu 2021 je opravila preko 472 prostovoljskih ur. Drži se dogovorov in ima do prostovoljstva izredno odgovoren odnos.

IVAN REPEC, predlagatelj CSD Posavje, enota Krško)

Upokojenec Ivan Repec se je Zavodu Sopotniki kot prostovoljec pridružil leta 2021, saj svoj prosti čas rad nameni starejšim, ko potrebujejo prevoz do zdravnika, trgovine in podobno. Je zelo komunikativen, zato ga uporabniki radi pohvalijo. Je zanesljiv, poln energije in dobre volje, ki jo prenaša tudi na uporabnike. Vožnja z njim poteka sproščeno, umirjeno in zanesljivo. Rad priskoči na pomoč, ko gredo uporabniki v trgovino, pri nošnji vrečk iz trgovine, pomaga jim pri orientaciji v zdravstvenih ustanovah in podobno. V letu 2021 je opravil več kot 343 prostovoljskih ur.

RUDOLF VRŠČAJ, predlagatelj AMD Krško

Rudolf Vrščaj je speedway funkcionar, član Avto moto društva Krško in član upravnega odbora AMD Krško. Na treh speedway dirkah v letu 2021 je opravljal funkcijo predstarterja in bil aktiven pri pripravah vseh treh dirk, od priprave startnih vrat, ogleda in ureditev steze pred dirko, popravil drobne infrastrukture, priprave boksov in stavbe do prireditve (priprava zračnih blazin, manjša popravila, razporeditev opreme, čistilne akcije oz. opravljanje vseh potrebnih del za izvedbo dirke). Aktiven je bil tudi v okviru obnove steze in infrastrukture na stadionu Matije Gubca, bil koordinator in izvajalec delovnih akcij, ki jih je opravljal skupaj z okoli petimi do desetimi prostovoljci na dvajsetih delovnih akcijah. Rudolf Vrščaj se redno udeležuje internih usposabljanj na sedežu AMD Krško.

IVAN GODLER, predlagatelj AMD Krško

V letu 2021 so prostovoljci AMD Krško opravili okoli 620 ur prostovoljnega dela, ki je prispevalo k zaključnim deloma obnovitve steze in organizirali 25 delovnih akcij pri zamenjavi vezanih plošč zaščitne ograje. Pri omenjenem projektu je sodelovalo okoli 25 prostovoljcev društva, Ivan Godler je bil eden od prostovoljcev, ki je bil prisoten na vse delovnih akcijah. Na treh speedway dirkah, ki so bile organizirane v letu 2021, je bil odgovoren za protokol dirk ter za zastave, popravila drobne infrastrukture, pripravo boksov in stavbe do prireditve.

Naj prostovoljec/prostovoljka 2021 do 30 let

SHARON KOS, predlagatelj Turistično društvo Senovo

Sharon Kos je osemnajstletna prostovoljka, že dve leti članica Turističnega društva Senovo.  V tem času je opravila 46 prostovoljskih ur, sodeluje pa pri različnih akcijah urejanja okolice domačega kraja, čistilnih akcijah ter pri skrbi za urejena cvetlična korita.

MAŠA RAČIČ, predlagatelj Društvo Sonček Posavje

Maša je že tri leta prostovoljka Društva Sonček Posavje, udeležuje se zdravstveno terapevtskih kolonij, plesa na vozičkih, programa počitniškega varstva in ostalih programov, ki jih izvaja društvo. Maša je zelo komunikativna, zanesljiva, prilagodljiva, iznajdljiva, z vsakim uporabnikom se ujame in prilagodi. Za društvo je oseba, kot je Maša, zelo velik doprinos, saj lahko zastavljen program izpeljejo le z zanesljivimi prostovoljci. Nadvse pa je pomembno, da je Maša tudi človek s srcem, ki zelo rada pomaga in polepša kako urico osebam, ki jim je v življenju prikrajšano, da bi samostojno poskrbeli zase.

Kako lahko glasujete?

Glasovanje poteka na spletni strani Mestne občine Krško ali preko glasovnic, objavljenih v Posavskem obzorniku od 28. aprila do vključno 18. maja.

(Mestna občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice

Novice iz Posavja