Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
01.02.2021
12:20
Občina Krško bo za nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe v občini Krško MOST za projekt letno iz proračuna namenila okoli 110.800 evrov.

Nadaljevanje projekta MOST

KRŠKO V letu 2020 se je zaključil iz evropskih sredstev sofinanciran projekt MOST, s katerim je bil v občini Krško vzpostavljen koncept integrirane oskrbe na domu in ki predstavlja sistem ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju ali trajno, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Za obdobje dveh let

Kot pravijo na Občini Krško, je sprejetje sklepa o sofinanciranju projekta MOST na decembrski seji Občinskega sveta omogočil začetek postopka za izvedbo razpisa, v okviru katerega je bil za obdobje dveh let izbran Center za socialno delo Posavje. "Ta bo v prihodnje v sodelovanju z Občino Krško in drugimi institucijami nadgrajeval storitve pomoči na domu ter tako uspešno rešil marsikatero stisko in na ta način preprečil večje odvisnosti, ki vodijo k preobremenitvi zdravstvenega in socialnega sistema, kot tudi neformalnih oskrbovalcev," dodajajo.

Projekt MOST

Župan Miran Stanko je ob tem poudaril pomen skrbi za starejše, direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj pa se je županu in občinski upravi zahvalila za posluh, ki ga izkazuje pri skrbi za starejše občane. Program se bo izvajal v prostorih CKŽ 19, kjer je locirana tudi Enota za pomoč na domu, saj je namen programa tudi povezovanje in nadgradnja pomoči na domu.

Kako bodo izpeljali sofinanciranje?

"Sofinanciranje se bo izvedlo v obliki sofinanciranja ekonomske cene storitve, ki je bila določena s sklepom Občinskega sveta Občine Krško in znaša 29,73 evrov za efektivno uro storitve »Enote za oskrbo« ter 47,58 evrov za efektivno uro storitve »Enote za ohranjanje samostojnosti«. Sofinanciranje ekonomske cene s strani Občine Krško znaša 50 %," pravijo na Občini Krško.

(Občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam