Skip to main content
Nedelja, 4. junij 2023
16.07.2021
13:04
Krško, marec 2021
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki so na včerajšnji seji soglasno podprli sklep o pobudi za dodelitev statusa mestne občine.

Občina Krško kot mestna občina?

Občina Krško je status mestne občine skušala pridobiti že leta 2005

Status mestne občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo dobi zakonodajo torej dobi občina, ki izpolni pogoje, da je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja, to je območja, ki je širše od njenega, ne da bi bilo treba posebej izpeljati postopek za ustanovitev nove občine kot mestne občine. Dejstvo je, da Krško, kar se tiče velikosti in drugih parametrov, skorajda izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev mestne občine, je dejal krški župan mag. Miran Stanko. Občina Krško je status mestne občine skušala pridobiti že leta 2005. "Takrat so bili še malo drugačni pogoji, danes je to malo drugače, seveda pa sam status mestne občine prinese s sabo določene prednosti v različnih pogledih. Predvsem je tukaj lažje pridobivanje sredstev, si član nekega manjšega kluba, enajstih, dvanajstih mestnih občin, kjer je tvoj glas in tvoja beseda bolje slišana," pojasnjuje Stanko in dodaja, da obstajajo tudi določeni razpisi za ta sredstva in nenazadnje tudi možnost razvoja. V tem obdobju so bila denimo sredstva za gradnjo mestnih bazenov namenjena le mestnim občinam. "Če pa gledamo nekje v smislu ustanavljanja pokrajin, bi tudi tu znala biti določena prednost, če bi se pridobil ta status in če bo prišlo do ustanovitve pokrajin."

Krški občinski svetniki so sklep o pobudi za dodelitev statusa mestne občine Krško na včerajšnji seji soglasno podprli, v povezavi s tem pa tudi sklep o začetku postopka združevanja naselij Krško, Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, Žadovinek, Loke in Veniše. Občinski svetnik iz vrst SDS in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem Jože Olovec podpira združitev naselij. "Če bi čakali na naravni tok dogodkov, bi za to porabili deset, petnajst ali dvajset let. Menim, da je to za občino Krško in vse občane priložnost, da pospešimo in uporabimo ta dragocen in dober trenutek, da se to končno le zgodi, da se ta naselja, ki že leta gravitirajo na mesto Krško, dejansko tudi povežejo in gredo na pot skupnega razvoja. To lahko prinese pozitivne učinke za celotno občino in vse občane." Olovec ob tem še dodaja, da je mestna občna na nek način privilegirana občina v vseh pogledih, tako v fazi odločanja kot v fazi pridobivanja denarja.

Občinski svetnik Vlado Bezjak (DeSUS) je prav tako spomnil na leto 2005, ko so v Krškem že bili poskusi za pridobitev statusa mestne občine. "S predlogom se strinjam, seveda pa je pomembno, da se vsi dogovorimo in da na to pristanejo tiste krajevne skupnosti, ki se bodo povezovale. Priložnost vidim v tem, če bo dejansko prišlo do ustanovitve pokrajin, da se ne bomo prepirali, kje je center Posavja. Mestna občina ravno tako na določenih razpisih pridobi več sredstev," je sklenil.

Po potrditvi sklepa občinskega sveta nadaljujejo z vlogo zahteve v Državni zbor, ki odloča o dodelitvi statusa mestne občine.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja