Skip to main content
Nedelja, 28. maj 2023
29.04.2022
13:15
Svetovni dan voda, Kostak
Krški svetniki so se na seji seznanili s poročilom o poslovanju gospodarskih javnih služb v letu 2021.

Leskovar: "Vse dejavnosti so kljub omejitvam potekale nemoteno"

Leto 2021 smo zaključili dokaj uspešno, vse dejavnosti so kljub omejitvam potekale nemoteno, zato občani niso občutili kakršnih koli težav pri oskrbi s pitno vodo, z odvajanjem odpadne vode in ravnanju z odpadki, je v izjavi za ePosavje.com dejal direktor Sektorja komunale v družbi Kostak, d. d. Jože Leskovar. "Leto smo zaključili uspešno, vse dejavnosti so bile minimalno pozitivne, z izjemo področja vzdrževanja pokopališč, kjer smo imeli nekoliko izgube, ki smo jo sanirali s povišanjem cen najemov grobnih polj."

V lanskem letu so zabeležili nekoliko zmanjšano porabo pitne vode in s tem posledično tudi zmanjšano odvajanje odpadne vode, negativno pa jih je presenetila povečana količina odpadkov. "To ugotavljamo predvsem zaradi velike količine pošiljk po pošti in s tem povezano naraščanje embalaže, tako da smo v letu 2021 nekako zaznali med osem- in desetodstotno povišanje količin odpadkov, tako da smo potem tudi nekako morali – s tem, da smo zmanjšali frekvenco odvozov z dvotedenskega na tritedenski za mešane komunalne odpadke, vse to nadoknadili z aktivnostmi na povečanju količine odvoza odpadkov, predvsem na ekoloških otokih," pojasnjuje Leskovar.

Obnova vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, postavitev novih ekoloških otokov in posodobitev voznega parka

V letu 2021 so porabili 1.450.000 evrov sredstev iz najemnine, torej za obnovo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, postavitev novih ekoloških otokov, podzemnih ekoloških otokov, navaja sogovornik. "Veliko smo naredili na novi telemetriji in zamenjavi okoli osem kilometrov vodovodnega omrežja, zamenjali smo tudi približno tri tisoč števcev pri uporabnikih, kar je pomembno, smo tudi obnovili vozni park, tako da v letu 2022 planiramo še naročilo novega manjšega vozila za odvoz odpadkov, ki bo manj obremenjevalo težko dostopna področja in mestne ulice Krškega."

(eP)

krško

Pridružite se nam