Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
14.01.2021
19:00
Foto: ePosavje.com
Občina Sevnica je v novo leto vstopila s sprejetim proračunom. Člani občinskega sveta so namreč na decembrski seji soglasno sprejeli odlok o proračunu za leto 2021 v višini dobrih 20 milijonov evrov.

Sprejet proračun za leto 2021

Pomembno je da se izvajajo družbene dejavnosti

SEVNICA Predvidene proračunske kvote zagotavljajo zadostno višino za financiranje vseh aktivnosti – tako tekočega dela in izvajanja vseh rednih zakonskih nalog kot investicijskega dela. "Zagotovo je v tem kriznem času zelo pomembno, da izvajamo vse potrebne naloge iz področja družbenih dejavnosti, s področja sociale, šolstva, predšolske vzgoje, ki so sedaj nekako zaustavljene pa kljub temu je pomembno, da so sistemi pripravljeni, da bomo lahko odreagirali takoj, ko bodo epidemiološke možnosti omogočale, da lahko delujemo," je povedal Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.

Šole in vrtci

Na socialnem področju je odprtih več vprašanj

Vsebinski poudarki proračuna pa se v velikem deležu namenjajo urejanju šol in vrtcev. "Zaključujemo vrtec v Sevnici. V prvi polovici leta bo zaključena dogradnja tega vrtca, v Boštanju bomo nabavili opremo za štiri oddelke, tako da bodo s 1. septembrom tudi v Boštanju na voljo dodatni štirje oddelki. Pripravljamo dokumentacijo za gradnjo in dogradnjo ter adaptacijo osnovnih šol, v skladu z načrtom razvoja osnovnega šolstva in predšolske vzgoje, ki je bil sprejet v preteklem letu."

Trije projekti vezani na črpanje kohezijskih sredstev

Projekti bodo, kot pravi sevniški župan, prinesli pomembne izboljšave na področju vodooskrbe in komunalne infrastrukture. "To je hidravlična izboljšava vodovodnih sistemov, nadaljevanje izboljšav in povezovanje vodovodnih sistemov v celotnem območju Občine Sevnica, potem gradnja kanalizacij, tam kjer so še potrebne. V območju mesta Sevnica pa tudi opremljanje poslovne ceno v Šmarju. Tu je največji delež opremljanja nov nadvoz preko železniške proge."

Pripravljajo projekte na področju stanovanjske problematike

Za realizacijo novih projektov oz. tistih, ki bodo v letošnjem letu razpisani, pripravljajo prostorske akte. "Eden takih prostorskih aktov je OPPN, kjer urejujemo stanovanjsko območje, območje za gradnjo varovanih stanovanj in novega ali nadomestnega doma za starejše. Tukaj pričakujemo razpise ministrstva in zagotovo bo sprejet prostorski akt v letu 2021 bistveno pripomogel pri pridobivanju sredstev in nadaljevanju tega projekta," še doda Ocvirk. Gleda na pretekla leta načrtujejo več sredstev za vzdrževanje cest in ostale infrastrukture.

(eP)

sevnica
video

Pridružite se nam