Skip to main content
V Posavju 13.9° C Nedelja, 26. september 2021
03.02.2021
10:54
Sevnica, oktober 2020
Foto: ePosavje.com
V občini Sevnica so v pripravi razpisi za leto 2021. Razpisi za šport, kulturo, zdravstveno varstvo in socialo bodo pripravljeni do konca meseca februarja.

V občini Sevnica v pripravi razpisi za leto 2021

SEVNICA "V raznolike društvene aktivnosti se občani sevniške občine vključujejo zelo številčno. Prav društva imajo močno povezovalno vlogo, velik vpliv v najrazličnejših sredinah in izžarevajo močno družbeno odgovornost. Leto 2020 pa je bilo za delovanje društev zelo zahtevno, saj epidemija covid-19 močno vpliva tudi na omejitve delovanja društev," pravijo na Občini Sevnica.

Aktivnosti, za katere so društva prejela izplačilo, bodo morali izvesti do 31. decembra 2021

Kakor dodajajo, "Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 določa, da lahko občine v letu 2020 nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti, projektov, prireditev. Aktivnosti, za katere so društva v občini Sevnica v letu 2020 prejele izplačilo, bodo morale biti izvedene najpozneje do 31. decembra 2021. Rok za oddajo končnih poročil o realizaciji programov in projektov se prav tako podaljša, in sicer do 31. decembra 2021."

Do 31. januarja so morali oddati vsebinska in finančna poročila

V društvih s področij kulture, športa ter zdravstvenega varstva in sociale so morali do 31. januarja 2021 oddati vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih oziroma neizvedenih pogodbenih aktivnostih.

Sevnica, proračun 2021

Razpisi za 2021

Občina Sevnica bo prizadevanjem za močno društveno povezanost, ki bo po izboljšanju epidemioloških razmer, imelo izjemno pomembno vlogo pri vnovični oživitvi družbenega življenja še naprej namenjala stalno sistemsko podporo na enaki ravni kot doslej.

Razpisi za šport, kulturo, zdravstveno varstvo in socialo do konca meseca

"V pripravi so razpisi za leto 2021, ki bodo za področja športa, kulture ter zdravstvenega varstva in sociale objavljeni predvidoma konec meseca februarja. Društva so že bila pozvana, naj pri pripravi novega programa ne bo podvajanj z lanskim razpisom," pravijo na Občini Sevnica.

Kdaj bodo objavljeni ostali razpisi?

Ob tem dodajajo, da bosta razpisa za področji mladinskih dejavnosti in turizma objavljena konec februarja, razpis s področja gospodarstva pa bo objavljen v mesecu maju.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam