Skip to main content
Torek, 28. november 2023
02.01.2022
09:25
Fitnes na prostem v Krškem
Foto: Občina Krško
Tretje leto zapored bo občina del proračuna namenila financiranju projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani. Komisija je med 68 predlogi na glasovanje uvrstila 35 projektov.

Participativni del proračuna za izvedbo 26 projektov

Mestna občina Krško je tretjo leto zapored del proračunskega denarja namenila tako imenovanem sistemu participativnega proračuna, pri katerem sodelujejo in o njem odločajo občanke in občani. Med 15. marcem in 15. aprilom lani so tako predlagali 68 projektnih predlogov, od katerih jih je komisija 35 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 4. in 11. junijem 2021. 

Letos bo občina izvedla 26 izglasovanih projektov.

 

Projekti po krajevnih skupnostih 

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol

 • Postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, predlagatelj Jani Bohorč
 • V gibanju za zdravje, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
 • Zamenjava dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestanica, predlagatelj Marko Kenig
 • Ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana, Brestanica, predlagatelj Marko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

 • Postavitev zunanjih motoričnih igral, Sp. Stari Grad – Sp. Libna, predlagateljica Alenka Lapuh
 • Obnova vodnjaka in ureditev okolice parka v Dolenji vasi, predlagateljica Tjaša Libenšek
 • Postavitev klopi na trgu Doma krajanov Zdole, predlagatelj Marjan Zorko
 • Urbana ureditev Zdol, predlagateljica Liljana Omerzu

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Obnova starih avtobusnih postaj, Raka, predlagatelj Martin Junkar
 • Defibrilator Vrhulje, Veliki Trn, predlagatelj Robert Grojzdek
 • Letno sankališče – hrib Cavsar, Raka, predlagateljica Nataša Kern
 • Obuditev stare pešpoti Raka-Celine-Jelenik, Raka, predlagatelj Jernej Šterk

Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo

 • Letna učilnica, Senovo, predlagatelj Ivan Šturbej
 • Igra in družba, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
 • Postavitev ograje na strelišču Zakov (Reštanj), Senovo, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 5:  KS mesta Krško

 • Motorična igrala in plezala za otroke pri OŠ Jurija Dalmatina Krško – SPLEZAJ K VIŠKU, Krško, predlagateljica Marija Meh
 • Bohoričeva ulica – ureditev igrišča, Krško, predlagateljica Simona Stipič
 • Javna razsvetljava med ribnikom na Resi in fitnesom na prostem, Krško, predlagateljica Pia Peršič
 • Ureditev poti z ribnika na Resi po Dalmatinovi poti, Krško, predlagateljica Pia Peršič

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Zunanje fitnes naprave – igrišče Veliko Mraševo, Podbočje, predlagatelj Dejan Urbanč
 • Ureditev sprehajalne poti okoli vaškega ribnika Rapača, Veliki Podlog, predlagateljica Andreja Zidarič
 • Zaščita/barvanje lesenih delov ograje ob potoku in na mostovih preko potoka Sušica v Podbočju in nakup novih cvetličnih korit, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
 • Postavitev novejših in bolj varnih igral za otroke v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Ureditev parka ob Šrajbarskem Turnu, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Andrejka Habinc
 • Namestitev igral v Selcah, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Alojz Kerin
 • Prenova otroškega igrišča Gaj, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec

 

Pridružite se nam