Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
29.09.2021
14:06
Projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode
Grafika: ePosavje.com
Na območju Sevnice bodo oktobra pričeli s pripravljalnimi deli za začetek projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica«. Pogodbo so podpisali v torek.

Nova javna gospodarska infrastruktura

SEVNICA Kot so povedali na torkovem podpisu pogodbe bodo na območju obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo, uredili javno gospodarsko infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Na Občini Sevnica pravijo, da gre za pomembne novosti, katerih poglavitni namen je zmanjšanje emisij v okolje in s tem pomemben prispevek k varstvu bivanjskega prostora za sedanje in prihodnje generacije. V sklopu gradnje fekalne kanalizacije uredili sedem gravitacijskih kanalov, dva tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter dve črpališči.

"Pred nami je velik izziv"

Direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč je povedal, da je pred njimi velik izziv. "Izziv moramo opraviti v določenem roku, v določeni kvaliteti in z vsemi predpisanimi postopki. Na to smo pripravljeni, zato smo se tudi kot izvajalec javili na ta razpis."

Na Komunali Sevnica od leta 2009 upravljajo z največjo čistilno napravo v občini, čistilno napravo na Logu, na katero se stekajo odpadne vode iz aglomeracije Sevnica. "Ta aglomeracija ima svojo velikost, svoje populacijske enote, katere naloga lokalne skupnosti je, da zagotovi ustrezno odvajanje in čiščenje na tej centralni čistilni napravi s priključitvijo na kolektorje kanalizacije razbremenilnih bazenov, ki potekajo ob sami reki Savi in so pod zajezdno gladino. Vsa kanalizacija, ki se odvija za tem, je potrebna obnove. Danes podpisan projekt pa prinaša gradnjo novih kanalov in novih priključitev prebivalcev občine v mestu Sevnica, ki sedaj še niso priključeni na kanalizacijo in po koncu projekta bodo," dodaja Udovč.

Tretji projekt iz Dogovora za razvoj regije Posavje

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica je še tretji projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi na podlagi Dogovora za razvoj regije Posavje v občini Sevnica. Prvi je projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov, drugi pa komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica z gradnjo novega nadvoza.

Krmelj, Loka, Blanca, Šentjanž

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica so sicer trenutno aktualni še štirje projekti. Za projekt odvajanja komunalne odpadne vode na območju naselja Krmelj so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, medtem ko so za čistilno napravo Krmelj gradbeno dovoljenje že pridobili.

V fazi pridobivanja mnenj za pridobitev gradbenega dovoljenja je tudi projekt Kanalizacija in rastlinska čistilna naprava Loka, za rastlinsko čistilno napravo Blanca čakajo na gradbeno dovoljenje, za ureditev kanalizacije in rastlinske čistilne naprave v Šentjanžu pa iščejo variantne rešitve.

(bš, eP)

sevnica
video

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja