Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
10.02.2022
17:38
Kolesarnice, Zidani Most - Dobova
Foto: ePosavje.com
Na območju 81 železniških postaj na slovenskem železniškem omrežju bodo do novembra uredili nova parkirna mesta za kolesa. Iz dokumentacije je razvidno, da tudi na območju osmih postaj v Posavju.

Do novembra po Sloveniji novih 81 kolesarnic, 8 tudi v Posavju

KRŠKO Kot je razvidno iz dokumentacije, je družba SŽ – Infrastruktura, d.o.o. objavila javno naročilo z naslovom Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije v letu 2022, po katerem bodo do konca novembra na območju 81 železniških postaj v Sloveniji postavili nove kolesarnice. 

V Sevnici, Krškem in Brežicah kolesarnice že imajo

Na območju železniških postaj bodo namreč uredili parkirna mesta za kolesa, kot jih v Posavju že poznamo na železniških postajah Sevnica, Krško in Brežice. Tako bodo uredili enostavne objekte – stojala, nezahtevne objekte - nadstrešnice za kolesa, elektroinštalacije, uredili okolico, postavili urbano opremo ter prestavili in zaščitili obstoječih komunalnih vodov.

Kolesarnice

Kje v Posavju bodo dobili nove kolesarnice?

Med 81 postajami, kjer se bodo lahko veselili novih nadstrešnic in stojal za kolesa, je tudi 8 posavskih postaj. Iz dokumentacije je razvidno, da bodo kolesarnice dobili na postajah Brestanica, Zidani Most, Dobova, Breg, Blanca, Radeče, Libna in Loka. Ob tem bodo na progi Dobova - Ljubljana nadstrešnice še ob postajah Laze, Kresnice, Sava, Jevnica in Ljubljana-Polje.

Lokacije novih nadstrešnic:

 • Proga 10 – Laze, Kresnice; Brestanica, Zidani Most, Dobova, Breg, Sava, Blanca, Jevnica, Radeče, Libna, Ljubljana-Polje, Loka
 • Proga 20 – Medvode, Jesenice, Litostroj, Žirovnica, Podnart, Otoče, Slovenski Javornik, Medno, Reteče
 • Proga 21 – Trzin, Homec, Kamnik-Graben
 • Proga 30 – Laško, Celje, Poljčane, Štore, Grobelno, Maribor – Tezno, Šentilj, Ponikva, Orehova vas, Hoče, Pesnica, Ostrožno
 • Proga 31 – Šempeter v Savinjski dolini, Šmartno ob Paki, Petrovče, Paška vas, Velenje -Pesje
 • Proga 32 – Tekačevo, Podplat, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah
 • Proga 33 – Imeno, Pristava, Sodna vas, Podčetrtek
 • Proga 34 – Marles, Ruše, Prevalje, Maribor-Studenci, Vuhred, Dravograd, Vuzenica, Limbuš, Bistrica ob Dravi,
 • Proga 40 – Moškanjci, Kidričevo, Ormož, Osluševci, Šikole, Zamušani, Cirkovce, Velika Nedelja
 • Proga 41 – Ljutomer, Ivanjkovci, Mekotnjak, Pavlovci, Mačkovci, Ljutomer -mesto, Pušenci, Hodoš
 • Proga 44 – Središče, Frankovci
 • Proga 62 – Koper
 • Proga 80 – Metlika, Rosalnice, Dobravice

Rok za dokončanje del? Najpozneje do novembra

Ponudbe za omenjeno javno naročilo bodo zbirali do 10. marca. Dela morajo biti končana v roku 6 mesecev od uvedbe v delo ali najpozneje do 1. novembra 2022. "Uvedba v delo pa mora biti izvedena v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe," dodajajo v dokumentaciji.

(eP)

slovenske železnice
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam