Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
17.03.2021
20:29
Splošna bolnišnica Brežice, dela v septembru
Foto: ePosavje.com
V Splošni bolnišnici Brežice so ob uspešno končanem sanacijskem programu izpeljali tudi za 1,66 milijonov evrov investicij. Kaj vse so uredili?

Investicije v Splošni bolnišnici Brežice v letu 2020

BREŽICE V Splošni bolnišnici Brežice pravijo, da so v lanskem letu za investicije namenili "znatna sredstva", skupaj v višini 1,66 milijona evrov. Od tega je več kot polovico, 967 tisoč evrov, zagotovilo Ministrstvo za zdravje - za prenovo lekarne ter nakup medicinske in nemedicinske opreme. V bolnišnici izpostavljajo, da so več kot 160.000 evrov za investicije in nakup potrebne osebne varovalne osebe zagotovili donatorji ter lokalne skupnosti.

(bš)

Nove investicije v letu 2020

Kaj vse so uredili?

Med glavnimi pridobitvami izpostavljajo prenovo bolnišnične lekarne ter zagotovitev opreme zanjo, ureditev centralne administracije in ureditev novega vhoda za specialistične ambulante. V lanskem letu so pričeli z dokončanjem novih prostorov za centralno intenzivno terapijo in radiološki oddelek, z deli bodo končali predvidoma aprila. V Brežicah so prešli tudi na digitalno poslovanje bolnišnice in elektronsko hrambo dokumentov, kupili so dva nova rentgena, termodezinfektor in 20 električnih postelj.

"Zagotavljanje nemotenega zdravstene oskrbe pacientov Posavja pa tudi širše"

V bolnišnici še dodajajo, da bodo z investicijami uredili še nekatere zastavljene sanacijske ukrepe s prenovo ključne medicinske opreme, "predvsem pa zagotavljala nemoteno zdravstveno oskrbo pacientov Posavja pa tudi širše."

zdravje
brežice
splošna bolnišnica brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice