Skip to main content
V Posavju 15.4° C Petek, 30. september 2022
10.02.2021
11:06
Kapelica v Šentjanžu
Foto: Občina Sevnica
V občini Sevnica se pripravljajo na rekonstrukcijo prometno zelo pomembnega odseka državne ceste na relaciji Šentjanž–Glino.

Rekonstrukcija pomembnega cestnega odseka Šentjanž–Glino

Ureditev okolice OŠ Milana

SEVNICA Kot pravijo na Občini Sevnica, "je bila za rekonstrukcijo odseka regionalne ceste Tržišče–Hotemež na pododseku Šentjanž–Glino projektna dokumentacija dokončana leta 2018, izdelala pa jo je Direkcija Republike za infrastrukturo, ki vodi investicijo v izvedbo te državne ceste. Projektna dokumentacija je usklajena z načrtovano ureditvijo okolice Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, zaradi bodoče preureditve križišča pa je potrebna premestitev kapele."

Šentjanž

Premestitev kapelice kot pogoj za umestitev križišča

Kakor dodajajo, je projekt rekonstrukcije državne ceste soodvisen od vseh predhodnih faz, med katerimi je trenutno v teku premestitev kapelice Lurške Matere Božje, kar je pogoj za umestitev bodočega novega rekonstruiranega križišča. Izvedba del teče na podlagi projektne dokumentacije, predhodnih uskladitev zemljišč in podpisane izvajalske pogodbe. "Soglasje na projektno dokumentacijo je podala celjska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki vseskozi spremlja izvajanje del. V vsa usklajevanja in sam potek izvedbe je vključena tudi Župnija Šentjanž. Vrednost projekta znaša okrog 78 tisoč evrov."

Ohranjanje zgodovinske dediščine za prihodnje rodove

Tako bo prestavitev kapele omogočila, da z vso skrbnostjo ohranimo zgodovinsko dediščino za prihodnje rodove. "Hkrati pa se s posodobljeno povezavo zagotovi razvojni napredek ter omogoči prostorsko načrtovanje za potrebe osnovne šole in vrtca v neposredni bližini," še dodajajo.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam