Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
19.02.2021
13:37
Sevnica, oktober 2020
Foto: ePosavje.com
Na Občini Sevnica so objavili javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo.

Razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN v občini Sevnica

Dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani

SEVNICA Na Občini Sevnica so tudi letos objavili javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v občini Sevnica. Razpisna dokumentacija je skupaj z vsemi obrazci objavljena na spletni strani Občine Sevnica.

Vgradnja malih čistilnih naprav sofinancirajo od leta 2010

"Za reševanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda osrednjega poselitvenega jedra občine z mestom Sevnica je bil ključen regijski pristop, saj se je Občina Sevnica že leta 1999 vključila v regijsko povezovanje in za gradnjo centralne čistilne naprave pridobila namenska sredstva iz Kohezijskega sklada. Za območja, kjer izgradnja javnih kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi čistilnimi napravami ni predvidena, Občina Sevnica že od leta 2010 sofinancira vgradnje malih čistilnih naprav. Sevnica je bila tudi ena prvih občin v državi, ki je z lastnimi proračunskimi sredstvi uredila financiranje tudi zasebnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda," so zapisali na Občini Sevnica.

MKČN čistilna naprava

Pripravljenih imajo 19.000 evrov

Vloge sprejemajo do porabe sredstev

V letošnjem proračunu so za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo na podlagi razpisa namenili 19 tisoč evrov, vloge sprejemajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru, na naslovu Občine Sevnica.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam