Skip to main content
Petek, 22. september 2023
21.09.2020
09:17
Začetek urejanja Sevnične
Foto: arhiv ePosavje
Po februarskem podpisu pogodbe v Sevnici zdaj začenjajo z urejanjem potoka Sevnična. Dela bodo zagotovila poplavno varnost v Šmarju in ob Planinski cesti. Dogovor tudi o delih v Lončarjevem Dolu.

Začetek urejanja Sevnične

"Za varnost prebivalcev urbanega dela Sevnice in Šmarja"

SEVNICA "Z ureditvijo struge Sevnične bomo zagotovili varnost prebivalcev urbanega dela Sevnice in Šmarja. Sama dela obsegajo poglobitev dna struge, razširitev dna, obnovo ter nadvišanje obrežnih zidov. To je najnujneša faza. Sama Sevnična ima v nadaljevanju še kar obsežen odsek, ki je sicer manj problematičen," je ob tem povedal direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Tomaž Prohinar.

Ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna

"V prihodnjih dneh začnemo z izvajanjem projekta ureditev Sevnične in poplavne varnosti v Šmarju. Gre za prvo fazo, postopki za izbor izvajalca so bili pričeti v pomladnih mesecih. Sedaj smo pred pričetkom izvedbe," je povedal sevniški župan Srečko Ocvirk. Prva faza projekta zajema ureditve struge Sevnične v skupni dolžini 1.238 metrov, na območju Šmarja, predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne višine, poleg razširitve je predvidena še poglobitev nivelete.

Predviden je tudi nov obrežni zid

Glede na starost in slabše stanje obstoječih podpornih zidov je predviden tudi nov obrežni zid na pretežnem delu obravnavanega odseka. Gradbena dela bodo zaključena predvidoma v mesecu oktobru 2021. Vrednost del znaša 1.678.263,05 evrov, investitor je Direkcija Republike Slovenije za vode. Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije, izvajala bo tudi nadzor nad izvedbo projekta.

(bš)

sevnica
video

Pridružite se nam