Skip to main content
V Posavju 19.9° C Sobota, 1. oktober 2022
01.09.2020
10:07
V novem šolskem letu bo izobraževalni proces v sedmij vzgojno-izobraževalnih zavodih vključenih skoraj 1500 šolarjev.

1484 šolarjev, 184 prvošolcev

1. september v občini Sevnica

SEVNICA V sevniški občini bo v novo šolsko leto vstopilo 1484 šolarjev, med njimi je 184 prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine, ki delujejo na osmih lokacijah, bo na začetku septembra vključenih 725 otrok. V sevniški občini so sicer otroci vključeni v OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Sestal se je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Prejšnji teden se je v Sevnici sestal tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, delovno telo občinskega sveta. "Članom sveta so se pridružili še predstavniki osnovnih šol, sevniške policijske postaje ter strokovni sodelavci občine, ki skrbijo za področje urejanja in vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja. Osrednja razprava je bila namenjena aktivnostim ob začetku šolskega leta, ko je zaradi zgoščenega prometa pred šolami in vrtci potrebna še posebna previdnost vseh udeležencev v prometu," pravijo na Občini Sevnica.

Pobarvali talne označbe in oblikovali skupine prostovoljcev

Pred več šolami, kjer je bilo to potrebno, so v prejšnjem tednu pobarvali več talni označb, v dogovoru s šolami in policijo pa so oblikovali skupine prostovoljcev, ki bodo v pomoč pri zagotavljanju varnosti prve šolske dni na poti v in iz šole ob najbolj frekventnih šolskih poteh.

(bš)

sevnica
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja