Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
06.11.2019
14:34
Foto: Ansat TV
V ponedeljek so Zdravstveni dom Sevnica, Občina Sevnica in Gasilska zveza Sevnica pristopili k partnerskem oblikovanju in organiziranju službe prvih posredovalcev.

Prvi posredovalci v občini Sevnica

SEVNICA S podpisom Dogovora o aktiviranju prvih posredovalcev z območja občine Sevnica z namenom reševanja življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljenja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED) je tako v občini Sevnici vzpostavljena služba prvih posredovalcev v občini Sevnica.

Kako bo organizirana služba prvih posredovalcev?

Prvi posredovalci so posamezniki prostovoljci, ki imajo opravljeno usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja, ki so ga opravili v Zdravstvenem domu Sevnica. Aktivacijo prvega posredovalca preko pozivnika in prejetega klica bo sprožil Regijski center za obveščanje Brežice, sistem obveščanja, prostore in organizacijo dela prvih posredovalcev pa je zagotovila Gasilska zveza Sevnica.

Kaj je temeljna naloga prvega posredovalca?

Temeljna naloga prvega posredovalca je, da se pozivu na pomoč odzove v najkrajšem možnem času, prispe na kraj dogodka in nudi pomoč skladno s svojim znanjem in navodili zdravnika, vse do prihoda službe nujne medicinske pomoči. Pri nudenju pomoči posamezniku ves čas preko telefonske zveze sodeluje tudi z zdravnikom nujne medicinske pomoči.

Kdo so prvi posredovalci?

Temeljna naloga prvega posredovalca je, da se pozivu na pomoč odzove v najkrajšem možnem času, prispe na kraj dogodka in nudi pomoč skladno s svojim znanjem in navodili zdravnika, vse do prihoda službe nujne medicinske pomoči. Pri nudenju pomoči posamezniku ves čas preko telefonske zveze sodeluje tudi z zdravnikom nujne medicinske pomoči.

Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica

Kot je povedala Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, "je pravna podlaga za organiziranost prvih posredovalcev je Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči iz leta 2015. Podpisan dogovor govori o prvih posredovalcih na območju občine Sevnica. Bistveni namen je reševanje življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Ker je Sevnica geografsko locirana daleč od sekundarne ravni in je geografsko raznolika, velika občina - deseta občina v vsej Sloveniji, je bila vzpostavitev prvih posredovalcev nujna." Kakor še dodaja, so s tem vključili lokalno skupnost, zainteresirane prostovoljce posameznike, da pristopijo k reševanju nekoga, ki ne daje več življenja. "S tem bomo rešili marsikatero življenje in preprečili posledice, invalidnost," sklene direktorica.

Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica

"Gasilci kot gasilci nismo neposredno vpeti kot gasilska društva v prve posredovalce, kajti zaenkrat nam zakonodaja tega ne dopušča. Naša prva naloga je gašenje požarov in reševanje življenj in premoženja v primeru naravnih nesreč. Gasilci smo složni prišli do tega, da lahko pomagamo na ta način, da damo na uporabo naš način alarmiranja prvih posredovalcev, naše pozivnike in sistem SMS, ki je v pomoč za lažjo aktivacijo," je ob tem dodal Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica

Sevniški župan Srečko Ocvirk pa je dodal, da so "prvi posedovalci kot laična nujna medicinska pomoči ena od obvez, ki jo organizira Zdravstveni dom. Tega te sami ne morejo organizirati in zato veliko odgovornost prevzemajo tudi občani sami. Več kot 10 let, odkar so se z različnimi civilnimi pobudami društev začeli nakupi AED naprav. Danes je na različnih mestih po občini Sevnica že 18 defibrilatorjev, kjer obstaja verjetnost, da bodo v prihodnje prišli prav. Samo znanje o uporabi je bistveno in izobraževanje bo teklo. Samo informiranje v primeru nesreče mora biti izvedeno strokovno, hitro in kvalitetno. Tu uporabljamo znanje in tehnologijo, ki jo ima gasilstvo in Uprava za zaščito in reševanje. S tem sporazumom smo povezovali lokalno skupnost, občino, Zdravstveni dom in sistem zaščite in reševanja, Gasilsko zvezo v celoti sistem. Ta sistem je sedaj dorečen, jasen za vse akterje in lahko kvalitetno deluje v okviru prvih posredovalcev. Naloge so jasno razmejene in kvalitetno določene.

(bš)

sevnica
zdravstveni dom sevnica
nmp sevnica
pgd sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Zadnje novice