Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
03.03.2020
19:24
Splošna bolnišnica Brežice v letu 2019
Grafika: ePosavje.com
V Splošni bolnišnici Brežice so predstavili poslovanje bolnišnice v letu 2019 in rezultate izvajanja sanacije. V nadaljevanju novice več o aktivnostih v letošnjem letu in sanacijskem programu.

Splošna bolnišnica Brežice v letu 2019

Lani zdravili več bolnikov kot v letu 2018

BREŽICE "V letu 2019 smo dosegli pozitiven poslovni izid. Realizirali smo za 473.000 evrov prihodkov več, kot je bilo dogovorjeno," je o rezultatih poslovanja Splošne bolnišnice Brežice pojasnila strokovna direktorica Mojca Savnik Iskra. Lani so zdravili 147 bolnikov več kot v letu 2018.

Beležijo priliv pacientov iz drugih občin

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, so v lanskem letu zabeležili priliv pacientov iz Krškega in Sevnice, predvsem na ginekološkem oddelku. "Na CT in RTG diagnostiki skoraj nimamo več čakalnih dob, tudi na račun prevzemanja programov s strani celjske in novomeške bolnišnice," dodaja Mojca Savnik Iskra. Na nekaterih področjih so naredili več preiskav, pacienti prihajajo tudi iz ostalih slovenskih regij.

Poslovanje nad načrti

V letu 2019 so izkazali poslovanje s 542.943 evrov presežkov. "Če odštejemo pomoč države v višini 320.528 evrov, ki je izjemnega pomena, bi bil ta rezultat 222.415 evrov prihodkov nad odhodki," pove Hribarjeva in dodaja, da so z izvajanjem ukrepov začeli v letu 2018. "Ocenjujemo, da je bila to prava poteza. Tržne prihodke v 2019 smo glede na leto 2018 povečali za 28%. Cilj je, da v naslednjih letih pridemo na 10% prihodkov iz tržne dejavnosti." Stanje neplačanih viškov ur je bilo ob prihodu Hribarjeve več kot 36.000 ur, konec leta 2018 še 19.916 ur, na zadnji dan lanskega leta pa jih je bilo 11.754. Kljub temu, da so izpeljali za 1,3 milijona evrov investicij, likvidnosti niso poslabšali. Glede na leto 2017, ko so začeli z delom z novo ekipo, so neplačane obveznosti prepolovili, pravijo v brežiški bolnišnici.

Letos imamo v načrtih za več kot 2 milijona evrov investicij, nekaj iz lastnih in nekaj iz državnih sredstev.

Vlaganje v posodobitev opreme

Njihove ključne naložbe so bile vlaganje sredstev v posodobitev opreme. "V letih 2018 in 2019 smo zamenjali vse naprave za ultrazvok, kupili smo nov sterilizator, lani smo brez državnih sredstev kupili novo CT napravo – za razliko od ostalih bolnišnic, katerim je država to aparaturo plačala," je o naložbah povedala Anica Hribar. "Oba rentgena sta v celoti dotrajana. Letos imamo v načrtih za več kot 2 milijona evrov investicij, nekaj iz lastnih in nekaj iz državnih sredstev."

57 zdravnikov, 18 specializantov

"Veselimo se sodelovanja v novem programu zdravstvene nege"

Konec leta je bilo v Splošni bolnišnici 367 zaposlenih, od tega je bilo 75 odstotkov zdravstvenega osebja. Vseh zdravnikov je bilo 57, imajo 18 specializantov, od tega jih je največ, pet, na kirurškem oddelku. "Na papirju imamo veliko število specializantov, pri nas ostajajo samo leto ali dve. Preostali čas so na 'kroženju' po drugih bolnišnicah. Naši specializanti so bolj obremenjeni kot specializanti drugih bolnišnic," pojasnjuje Hribarjeva. "Mladim zdravnikom omogočamo izobraževanje. Zavedamo se, da moramo z investicijskim vlaganjem bolnišnico posodobiti. Z roko v roki bomo našli prave rešitve."

Nadaljujejo s sanacijskimi ukrepi

Lani so v brežiški bolnišnici nadaljevali s 15 ukrepi sanacije bolnišnice, iz celotnega programa sanacije so jih 14 uspešno zaključili. Glede na sprejete ukrepe jim v letošnjem in naslednjem letu ostane še za dobrih 32.000 evrov učinkov. Realizirali so že za skoraj 868.000 evrov učinkov.

(vs, bš)

brežice
splošna bolnišnica brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja