Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
02.11.2021
15:58
Začetek obnove Ceste krških žrtev
Foto: ePosavje.com
V torek se v Krškem začenja obnova najdaljše ulice v mestu, Ceste krških žrtev. Zapore ulice bodo potekale po etapah, v prvem delu bo cesta zaprta od mostu čez Savo do gostilne Feral.

ZADNJE NOVICE:

PETEK, 22. OKTOBER 2021

(10:28) V torek po praznikih začetek prenove Ceste krških žrtev

Z Občine Krško so sporočili, da bodo v torek, 2. novembra, začeli z rekonstrukcijo vozišča državne ceste G1-5 Krško-Drnovo, in sicer na odseku od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško. Prvi odsek zapore bo od krožišča pri mostu do gostišča Feral. Investitor prenove je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot investitor, v sodelovanju z Občino Krško kot soinvestitorjem.

Zapora Ceste krških žrtev v Krškem

SREDA, 20. OKTOBER 2021

(18:21) Obnova CKŽ

Na Cesti krških žrtev v Krškem so postavili obvestilni tabli o prihajajoči zapori ulice. Prva tabla je po krožišču na Vidmu v smeri Stadiona Matije Gubca, druga tabla pa je po križišču Ceste krških žrtev in Leskovške cesti, nasproti stadiona.

Dostop do hiš in poslovnih objektov

Kot smo poročali, bo obvoz urejen po obvoznici na levem bregu Save - dostop do hiš in poslovnih objektov bo kljub zapori ceste urejen, saj bodo ulico zapirali po etapah. Prvi odsek zapore bo od krožišča pri mostu do gostišča Feral, naslednji od Ferala do Birocentra in naprej.

PONEDELJEk, 18. OKTOBER 2021

(10:05) Začetek obnove Ceste krških žrtev

V drugi polovici meseca se bo začela dolgo pričakovana in napovedana obnova Ceste krških žrtev, s 154 hišnimi številkami najdaljše ulice v mestu Krško. Kot so sporočili z Občine Krško, bo Direkcija Republika Slovenije za infrastrukturo kot investitor v sodelovanju z Občino Krško kot soinvestitorjem začela z rekonstrukcijo vozišča državne ceste G1-5 Krško-Drnovo, na odseku od krožišča Narpel do križišča pri pokopališču Krško.

Obnova v treh fazah

Obnovo Ceste krških žrtev so sicer razdelili v tri faze, omenjeni bo sledila obnova še dela od krožišča pri hidroelektrarni do "starega" mosta čez Savo in dela od pokopališča do nakupovalnega centra na vstopu / izstopu iz Krškega. Ulico bodo prenavljali po odsekih, z drugim odsekom naj bi začeli junija naslednje leto in končali novembra, zelo podobno pa bi izpeljali še tretji odsek, od junija do novembra 2023. 

Kako je z zaporami ceste?

V prvi fazi obnove ceste od starega mostu do pokopališča bo gradnja potekala v različnih fazah in s popolnimi zaporami po posameznih odsekih. Kot pravijo na Občini Krško, bo prvi odsek zapore od krožišča pri mostu do gostišča Feral, naslednji od Ferala do Birocentra in naprej. O premikih posameznih faz obnove bomo poročali tudi na naših straneh.

Zapora Ceste krških žrtev v prvi fazi, od mostu do pokopališča, ne bo na celotnem odseku, temveč bodo zaporo premikali po ulici navzdol v skladu z napredovanjem gradbenih del.

Dopolnjeno: 19. oktober 2021, 14:06

Obvoz po obvoznici na levem bregu Save!

V času gradbenih del bo obvoz urejen po obvoznici, stanovalcem in uporabnikom poslovnih dejavnosti pa bodo ves čas omogočili dostop. Z Občine bo tem vljudno prosijo za razumevanje in potrpežljivost ter upoštevanje spremenjenega prometnega režima.

Cesta krških žrtev v Krškem

Največ gradbenih del bo med mostom in pokopališčem

Največ gradbenih del s preureditvijo dosedanje podobe ceste bo v prvem odseku, med krožiščem na mostu in križiščem pri pokopališču. "Na obravnavanem odseku je predvidena rekonstrukcija ceste, obnova površin za pešce in kolesarje, obnova avtobusnega postajališča, rekonstrukcija cestnih priključkov in dovozov, obnova ceste razsvetljave, zaščita in morebitna prestavitev obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture. Sočasno se na novo uredi tudi odvodnjavanje in vsa prometna signalizacija," piše v dokumentaciji.

K1

Trikrako križišče Ceste krških žrtev in Gubčeve ulice bodo spremenili v mini krožno križišče s povoznim sredinskim otokom. Na levi strani bodo obstoječ pločnik za pešce razširili  na 2 metra. "Med njim in novim robom vozišča se uredi vmesna zelenica širine 3,50 m. Na desni strani se obstoječa steza razširi za 0,50 m na 2,50 m. Trasa se zaključi v novo predvidenem krožnem križišču K2," pravijo v dokumentaciji.

K2

Tudi križišče pri pokopališču - med koncem Gubčeve ulice in cesto proti športnim površinam, bo dobilo krožišče. "Majhno urbano krožišče," so zapisali pripravljalci gradiva. Krožno križišče je dimenzionirano kot štirikrako, "enopasovno krožišče z zunanjim radijem Rzun= 13,50 m. Sredinski otok krožnega križišča ima zunanji radij Ro= 7,50 m. Širina krožnega vozišča je 6,00 m + 1,50 m povoznega tlakovanega pasu. Povozni del središčnega otoka je tlakovan z granitnimi kockami velikosti 20x 20x 20 cm. Prečni sklon voznega pasu v krožnem križišču je nagnjen navzven in znaša 2 %, pred priključkom Gubčeve ulice se previjači v 0,5 % s padcem navznoter. Ploskev krožnega križišča leži v naklonu 2,0 % in pada v smeri Z-V." Vsi priključki bodo enopasovni, v krožnem križišču pa bo zagotovljena prevoznost za merodajno vozilo - vlačilec s priklopnikom.

Koliko časa bo trajala prva faza obnove? Predvidoma štiri mesece

Vrednost prve faze obnove Ceste krških žrtev je 1,9 milijona evrov, od tega bo 1,1 milijona krila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, preostanek pa Občine Krško. Kakor so predvideli, bodo dela bodo po terminskem planu potekala predvidoma štiri mesece, izvajalec bo dela prilagajal vremenskim razmeram in delovanju asfaltne baze.

Iz našega arhiva:

(bš, eP)

krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja