Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
09.01.2020
15:34
Prehod Brežice, Trnje
Foto: Občina Brežice
V Trnju, na Cesti svobode, v Brežicah so te dni dokončali z gradbenimi deli pri preureditvi prehoda za pešce, ki je od vzpostavitve naprej vsem udeležencem v prometu povzročal sive lase.

Preuredili prehod, talne oznake pridejo ob otoplitvi

BREŽICE Na prehodu za pešce na Cesti svobode v Brežicah, pred križiščem z Bizeljsko cesto, se je od vzpostavitve prehoda zgodilo več prometnih nesreč. Na Občini Brežice so za povečanje zaznavnosti obstoječega prehoda in posledičnim povečanjem varnosti predvsem za pešce pristopile k preureditvi prehoda.

Kaj vse so naredili?

Tako so na območju prehoda za pešce skrajšali zavijalni pas za Bizeljsko in tako se zdaj pas za desne zavijalce začne že takoj za prehodom za pešce. Ob tem so razširili pločnik za pešce, ki služil kot čakalna površina. Kot pravijo na Občini Brežice, bodo z ukrepom zožitve vozišča zmanjšali hitrosti vozil in skrajšali prehod za pešce. Na vozišču pred prehodom za pešce so z obeh strani vgradili talne lučke za dodatno označitev prehoda.

In kaj še bodo?

Ko se bo otoplilo in bodo vremenske razmere dopuščale, bodo na tem delu cestišča izrisali še talne označbe, načrtujejo pa še obojestransko postavitev svetlobnega znaka za označitev prehoda za pešce.

Preureditve na državni cesti

Kot pravijo na Občini Brežice, pogodbena vrednost za izvedbo del znaša dobrih 48.500 evrov, rešitve pa so se usklajevale s projektantom in predstavniki Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. In za izvedbo dodatnih ukrepov so potrebovali tudi soglasje Direkcije.

(bš)

brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja