Skip to main content
V Posavju 4.3° C Sreda, 24. 2024
23.10.2020
11:52
VDC Krško - Leskovec, enota Brežice
Foto: Občina Brežice
V prenovljenem pritličju pritličje objekta bivšega Doma upokojencev Brežice so po zaključeni prvi fazi revitalizacije stavbe že sprejeli svoje prve stanovalce, uporabnike VDC Krško - Leskovec.

Nekdanji Dom upokojencev Brežice ponovno odprl svoja vrata

BREŽICE Župan občine Brežice Ivan Molan si je ogledal prenovljene prostore in urejene bivalne enote in ob ogledu izpostavil zadovoljstvo ob urejenosti prostorov, prav tako pa sama lokacija nudi oskrbovancem veliko možnosti za preživljanje prostega časa v naravi.

Prostora za 15 uporabnikov

Direktor VDC Krško – Leskovec Andrej Romih se je uvodoma zahvalil Občini Brežice in županu Ivanu Molanu za lepo urejene prostore, kjer bodo lahko dom nudili 15 uporabnikom. Trenutno je v bivalnih enotah že nastanjenih devet uporabnikov, ki prihajajo iz občine Brežice.

Obnova je zastavljena v dveh fazah

Občina Brežice je v avgustu leta 2019 pristopila k obnovi in investicijsko vzdrževalnim delom na objektu nekdanjega Doma upokojencev Brežice, kjer je dvofazni projekt začrtala s ciljem zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za načrtovane vsebine. Celotna vrednost dvoletnega projekta prve faze investicije je znašala 768.969,49 evriov z DDV, od tega je prihodek v višini 190.000 evrov predviden iz evropskih kohezijskih sredstev na podlagi Dogovora za razvoj regij.

Kaj vse so obnovili v prvi fazi?

V prvi fazi so obnovili kotlovnico in del ogrevalnih inštalacij, da bo ogrevanje delovalo brezhibno, odstranili so tudi cistreno za kurilno olje. Ob tem v celotni obnovili pritličje, nabavili belo tehniko za skupne kuhinje in skupne umivalnice, zamenjali vse kanalizacijske cevi v objektu, izvedli prezračevanje ter sanacijo in zamenjavo tlakov in keramike, obnovili sanitarije in sten, zamenjali stavbno pohištov v prvi in zadnji etaži, drugod pa obnovili stavbno pohištvo in izvedli druga investicijsko vzdrževalna dela.

Druga  faza bo znašala 2 milijona ervov

V nadaljevanju bodo v letih 2020-2021 izvedli drugo fazo investicijsko vzdrževalnih del, ki zajema ureditev ostalih etaž v objektu. Znesek celotne investicije (prve in druge faze skupaj) bo znašal okoli 2 milijona evrov.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

Približno 40 stanovanjskih enot

Večji del prostorov bodo predstavljale stanovanjske enote, teh bo približno 40 in bodo namenjene za neposredni najem starejšim osebam (nad 65 let), ostali prostori pa bodo urejeni za delovanje nevladnih organizacij (Ozara, Društvo upokojencev Brežice…). Občina Brežice si želi pod enotno streho združiti tudi podporne programe starejšim, tako bodo na tem naslovu svoje prostore dobili tudi Večgeneracijski center Posavje – enota Brežice, Sopotniki in telefon pomoči za starostnike. V Brežicah si želijo tudi, da se na lokaciji vzpostavi in razvija socialni servis.

Varstveno delovni center Krško – Leskovec

Enota Brežice

Varstveno delovni center Krško – Leskovec je samostojni regijski zavod za območje Posavja, ki je pričel s svojim delovanjem v letu 2000, ko sta bili vanj vključeni enoti Leskovec in Sevnica. V letu 2002 pa je pričela delovati tudi enota Brežice s programom dnevnega varstva, v katero je bilo ob pričetku vključenih 12 uporabnikov, danes pa je to število uporabnikov naraslo na 33. Poleg programa dnevnega varstva izvaja enota v Brežicah tudi vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Znotraj zaposlitve opravljajo različna kooperantska dela, izdelujejo izdelke iz lesa, voščilnice in druge dekorativne izdelke, s prodajo katerih pokrivajo redne mesečne nagrade uporabnikov.

(Občina Brežice, bš, eP)

brežice
fotogalerija
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja