Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
15.03.2022
14:22
Večnamenski dom krajanov na Velikih Malencah v občini Brežice so v petek tudi uradno predali namenu.

Dom krajanov na Velikih Malencah

BREŽICE Predsednik Krajevne skupnosti Velike Malence Robert Veličevič je ob odprtju novega večnamenskega doma krajanov na Velikih Malencah povedal, da je dom z novimi prostori ogromna pridobitev za kraj, ki drugega primernega prostora za prireditve in druženja, razen vaškega kopališča poleti, nima. V domu bodo namenili prostor tudi otrokom in mladim ter ga opremili po njihovih željah.

V krajevni skupnosti 50 krajanov mlajših od 14 let

V krajevni skupnosti živi po podatkih iz leta 2021 335 prebivalcev, od tega je kar 50 krajanov mlajših od 14 let. Pri simbolični predaji doma krajanov v namen je tako poleg župana Ivana Molana in predsednika krajevne skupnosti Roberta Veličeviča sodeloval tudi predstavnik najmlajših krajanov Matic Kožar.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com, Občina Brežice):

Odločitev o novem domu je prišla po poplavah leta 2010

Na Občini Brežice so se po poplavah leta 2010 odločili, da zaradi dotrajanosti in posledic večkratnih poplav obstoječega doma ni več smiselno obnavljati. Prvo projektno dokumentacijo so izdelali leta 2021, ob starem domu so naredili tudi podporne zidove. Na podlagi želja krajanov so spremenili postavitev objekta ter preoblikovali začrtane  notranje prostore, s tem pa do njihove racionalnejše in funkcionalnejše rabe. In da bi prišli do novih prostorov, so uredili novo projektno dokumentacijo.

Kaj vse je v novem domu?

Septembra 2020 so dela začeli z odstranitvijo obstoječega objekta in nato z gradnjo novega dvoetažnega in energijsko varčnega objekta v velikosti dobrih 271 m2 neto tlorisne površine. V sklopu projekta so uredili okolico objekta z izgradnjo parkirišča, nove prostore pa so tudi primerno opremili. V pritličju so večnamenski prostor, sanitarije, čajna kuhinja, strojnica in stopnišče, ki vodi v mansardo, v mansardi je manjši večnamenski prostor, dve pisarni, sanitarije in prostor za čistila.

Predčasno do novega doma

Z gradnjo novega doma krajanov so končali predčasno, ob koncu leta 2021, približno 460.000 evrov težka investicija pa se bo finančno zaključila v prvem delu leta 2022.

brežice
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja