Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
27.01.2022
13:56
Namakalni sistem na desnem bregu Save
Foto: Mestna občina Krško
Ministrstvo za kmetijstvo in Mestna občina Krško s skupnim ciljem izgradnje namakalnega sistema na desnem bregu Save

Namakalni sistem na desnem bregu reke Save

KRŠKO V okviru obiska Vlade Republike Slovenije v Posavju sta minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in podžupan Mestne občine Krško Vlado Grahovac v sredo popoldne podpisala pismo o nameri o izgradnji velikega namakalnega sistema na desnem bregu Save.

Ministrstvo in občina sta s podpisom tega pisma izrazila interes za sodelovanje pri načrtovanju, gradnji in zagotavljanju sredstev za projekt namakanja kmetijskih zemljišč na Krškem polju, v skladu z veljavno zakonodajo.

Kot sta se strinjala tako minister kot podžupan, je namakanje zemljišč eden od pomembnih ukrepov prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe, za zagotavljanje stabilne pridelave varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane pa je smiselno koristiti tudi vodni potencial reke Save.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje HE Brežice je predvidela dostope do vode, ob katerih se lahko zgradijo črpališča za namakanje kmetijskih površin. Iz Uredbe o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save ter Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save pa je razvidno, da je iz akumulacijskega bazena HE Brežice možno črpati vodo za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v skupni količini 4 m3/s do JE Krško in še 4 m3/s do državne meje, če to dopušča stanje voda.

Za vzpostavitev namakalnega sistema na kmetijskih zemljiščih na Krškem polju je potencialno primernih okoli 1800 hektarjev kmetijskih zemljišč.

Sicer pa je na območju Kalce Naklo I in II z namakalno opremo pokrito 256 ha kmetijskih površin, ki se namakajo iz reke Krke in jo koristijo kmetijska gospodarstva v večjem deležu za proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, trsnih cepljenk in manjši delež poljščin.

Mestna občina Krško

krško
politika
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja