Skip to main content
Petek, 1. december 2023
09.01.2020
16:00
Bolničar, zdravstvena nega, ETrŠ Brežice
Foto: ePosavje.com
Na Ekonomski in trgovski šoli Brežice so predstavili argumente o uvedbi šolskih programov zdravstvene nege in bolničar. A na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Brežičanov ne slišijo.

NA KRATKO:

  • Brežičani se borijo za dva nova šolska programa s področja zdravstva
  • Direktorica bolnišnice pravi: "To bi bil bazen za kader, ki ga potrebujemo."
  • "Država ne želi krepiti krajev ob meji," pravi brežiški župan
  • Poslanca si nista enotna, ali gre za politični problem
  • Povpraševanje po teh poklicih je v porastu

Brežičanov v Ljubljani (še) ne slišijo

Edina regija s splošno bolnišnico, ki nima izobraževalnega programa zdravstvene smeri

BREŽICE V Brežicah si že več kot 10 let prizadevajo, da bi na Ekonomski in trgovski šoli Brežice izvajali program zdravstvene nege in program bolničar. Ministrstvo za šolstvo je do zdaj vse prošnje zavrnilo, nazadnje ob koncu lanskega leta. Kot pravijo na Ministrstvu, "Zbornica zdravstvene in babiške nege ne podpira širitve mreže šol in zaradi stanja na trgu dela."

"Posavje je depriviligirano področje glede ponudbe srednješolskih programov"

Mojca Tomažin, direktorica Ekonomske in trgovske šole v Brežicah, pravi, da je "Posavje kot obmejna regija popolnoma depriviligirano področje glede ponudbe srednješolskih programov." Kot dodaja v nadaljevanju, "gre za finančne učinke izgube časa, izgube za lokalno gospodarstvo in ekološke obremeitve ob nepotrebnih prevozih dijakov v večja središča." Po njenem je "v tem trenutku Posavje edina regija, ki ima splošno bolnišnico, nima pa izobraževalnega programa zdravstvene smeri."

"Nobena šola, ki izvaja programa, ne bi bila ogrožena"

Po besedah šolske svetovalne delavke Alenke Pečnik Kranjec, "nobena šola, ki že izvaja program zdravstvene nege in program bolničarja, ne bi bila ogrožena, če bi v Brežicah razpisali ta dva izobraževalna programa. Sedaj se kar okoli 50 % šolske populacije vozi v šolo v druge kraje".  Ob tem predvidevajo, da bi s posavskimi dijaki napolnili v vsakem programu po en oddelek, zdaj pa ti dijaki odhajajo na izobraževanje izven domačega okolja. "Enostavno ne razumemo. Mi imamo prostor in vse pogoje, pa nam ne razpišejo teh dveh oddelkov, medtem, ko so v sosednjih šolah prezasedeni," dodaja sogovornica.

Molan: "Pričakujemo, da nam politika prisluhne"

"Ta država krepi samo velike centre in ne želi krepiti krajev ob meji"

"Državna politika in lokalna skupnost smo si enotni, da potrebujemo nove programe. Dejanske so potrebe po tem kadru, veliko naših učencev se vozijo na šolanje v druge regije, s tem pa bi pripomogli šoli, ki ima kapacitete, bolnišnico in možnosti, da se izvaja prakso," ob tem pove brežiški župan Ivan Molan. "Ta država krepi samo velike centre in ne želi krepiti krajev ob meji, kar Brežice in Posavje smo. Pričakujemo, da nam politika prisluhe in omogoči programe, ki bodo omogočili višji standard naših prebivalcev," še dodaja Molan.

En poslanec pravi, da gre za politični problem. Drugi, da ne gre.

Na predstavitvi sta sodelovala tudi poslanca Tomaž Lisec (SDS) in Igor Zorčič (SMC). Lisec pravi, da gre za politični problem ter da so na Ministrstvu za izobraževanje nenaklonjeni novim programom. "Treba je vztrajati s takšnimi srečanji, kot je to današnje, in pojasniti javnosti in ministrstvu, da bi se vendarle moralo kaj spremenilo in da bi morali prisluhniti potrebam Posavja," dodaja Lisec. Zorčič se z Liscem glede političnega problema ni strinjal, ne verjame, da gre za politično naravnano ozadje. "Ne smemo se ustaviti pri pridobivanju novih programov, ugotoviti moramo, kateri so še programi, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti, glede na to, katera podjetja se bodo odpirala. Ministrstvo ne sme gledati na nove programe samo čez statistične podatke, ampak mora gledati tudi na razvoj, ki ga bo prinesel ta program za regijo," dodaja drugi posavski poslanec.

"Brežiška bolnišnica je že vrsto let učna ustanova"

"Razpolagamo z ustrezno usposobljenim kadrom"

Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, ob tem dodaja, da so že vrsto let učna ustanova. "Nudimo možmost praktičnega usposabljanja na vseh nivojih izobraževanja, od srednješolskega do fakultet," pravi Hribarjeva. "Bolnišnica razpolaga z ustrezno usposobljenim kadrom, ki lahko opravlja mentorsko delo. V naši bolnišnici imamo nekaj predavateljev, ki sodelujejo pri izobraževalnih programih na višjem nivoju."

"To bi bil bazen za nov kader, ki ga potrebujemo v naši bolnišnici"

In kaj bi vzpostavitev teh dveh programov pomenilo za bolnišnico? "Zelo si želimo, da bi tukaj bila ta srednja šola. To bi bil bazen za nov kader, ki ga potrebujemo tudi v naši bolnišnici. Predhodno spoznavanje bolnišnice in bodočih mladih kadrov, ko bodo končali šolo, je za nas izjemnega pomena," še dodaja direktorica Splošne bolnišnice Brežice.

"Potrebe po teh kadrih so v porastu"

"Potrebe po teh kadrih v Posavju so v porastu, v veliki meri opravljajo prakso v krajih, kjer se izobražujejo, dobre kadre delodajalci namreč vežejo nase še v času študija, okolje jih tako zadrži," pravi Saša Mohorko, direktorica sevniške območne službe Zavoda za zaposlovanje.

"Privlačnost teh poklicev žal izginja zaradi izpostavljanja samo negativnih stvari"

Carmen Rajer, vodja pilotnega projekta MOST in vodja pomoči na domu za občini Krško in občini Kostanjevica na Krki, je ob tem dodala, da so v enem letu sprejeli maksimalno število uporabnikov, glede na razpoložljivi kader. "Delo s starostniki je specifično, zahteva specifična znanja, empatijo, potrpežljivost, privlačnost teh poklicev, pa je žal izginila, ker se v javnosti izpostavljajo samo negativne stvari (slaba plača, delo med prazniki in vikendi). Tako bi ta dva program pripomogla k večji prepoznavnosti teh poklicev, s tem pa tudi večji privlačnosti tega dela za mlade."

(bš, vs, pp, eP)

brežice
šole v posavju
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja