Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
16.11.2021
13:16
Vodni center Brežice
Grafika: ePosavje / ZAPS
Projekt Vodni center Brežice je prešel v fazo izdelave projektne dokumentacije, lahko razberemo na servisu enarocanje.si. Občina Brežice je namreč oddala javno naročilo za izdelavo dokumentov.

Vodni center Brežice

BREŽICE V začetku maja so pri hidroelektrarni Brežice na ogled postavili idejne rešitve za umestitev dostopnega vodnega centra ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice. Arhitekturni natečaj je bil prvi korak, naslednji korak je pridobitev projektne dokumentacije. V Brežicah pričakujejo, da bi gradbeno dovoljenje lahko pridobili do konca naslednjega leta, pričetek gradnje pa načrtujejo po pridobitvi omenjenega dovoljenja v letu 2022. Z deli, ki bodo potekala po fazah, želijo končali v roku treh let od začetka gradnje.

Po arhitekturnem natečaju izdelava projektne dokumentacije

In naslednji korak so naredili v teh dneh, ko so oddali javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vodnega centra. V razpisni dokumentaciji za arhitekturni natečaj so namreč zapisali, da bo Občina Brežice po zaključku natečaja izvedla javno naročilo izdelave projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3, upoštevajoč vrstni red zmagovalcev projektnega natečaja.

Umetna kajakaška proga, čolnarna, parkirne površine

"Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za Dostopni vodni center, ki vključuje umetno kajakaško progo, čolnarno z ostalimi zunanjimi ureditvami, kot so parkirne površine, igrala, na območju akumulacije hidroelektrarne Brežice," pravijo v odločitvi o oddaji javnega naročila. Projektno dokumentacijo, skupna vrednost javnega naročila je 303.000 evrov, bo izdelalo podjetje Landstudio 015, krajinska arhitektura, d.o.o..

Vodni center Brežice

"Vodni center je bil kot športno-rekreacijska površina prostorsko umeščen že s sprejetjem Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne (HE) Brežice (uredba sprejeta v 2012), ob gradnji infrastrukture hidroelektrarne Brežice pa so bile že izvedene nekatere ureditve, namenjene športno-rekreacijskemu centru. Občinski svet Občine Brežice je podal svoje soglasje k umeščanju hidroelektrarne v prostor ob pričakovanju, da bo država z ureditvami ob hidroelektrarni kompenzirala posledice vplivov energetske investicija," pravijo na Občini Brežice.

Turistična občina Brežice

In dodajajo, da je bila ob izgradnji hidroelektrarn zavez o zagotovitvi poplavne varnosti naselij, "da bo omogočeno namakanje v kmetijstvu in da bo urejena vsa potrebna infrastruktura. Ker je brežiška občina turistična, je bila pri odločitvi o izdaji soglasja še posebej pomembna možnost, da bodo ureditve ob akumulacijskem jezeru omogočile dodatno turistično in športno ponudbo kot je npr. vodni center."

(bš, eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja