Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
05.03.2021
11:29
Vrtec Brestanica
Foto: arhiv ePosavje
V krški občini so objavili skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2021/2022. Na Občini Krško opozarjajo, da vloge oddajte pravočasno, najkasneje do 15. marca.

Vpis otrok v vrtce v občini Krško za šolsko leto 2021/2022

Rok za oddajo vloge v želeni vrtec 15. marec 2021

KRŠKO Na Občini Krško starše pozivajo, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo pravočasno, ne glede na to, kdaj bodo v šolskem letu 2021/2022 - od 1. septembra do 31. avugsta 2022 -  svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Zadnji rok za oddajo vloge v želeni vrtec je ponedeljek, 15. marec 2021.

Sedem vrtcev v občini Krško

V občini Krško k vpisu vabijo starše, ki želijo v šolskem letu 2021/2022 vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine Krško:

  • Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica (tel. št.: 07/62 02 460 ali 07/49 73 025),
  • Vrtec pri OŠ Koprivnica (tel. št.: 07/49 76 900),
  • Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem (tel. št.: 040 837 106 ali 07/49 04 068),
  • Vrtec pri OŠ Podbočje (tel. št.: 07/49 77 030),
  • Vrtec pri OŠ Raka (tel. št.: 07/49 13 546),
  • Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo (tel. št.: 07/48 81 910),
  • Vrtec Krško (tel. št.: 07/62 05 400).

Kje dobite več informacij?

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami programov, ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca, si lahko zainteresirani lahko preberejo na spletnih straneh vrtcev, kjer si lahko natisnejo tudi vlogo za vpis v vrtec, ali pokličejo v vrtec.

Rok za oddajo vlog 15. marec

Na Občini Krško opozarjajo, da naj starši vlogo za vpis otroka v vrtec starši oddajo pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2021/2022 bodo svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Vlogo za vpis otroka je potrebno v želeni vrtec oddati najkasneje do ponedeljka, 15. marca 2021.

Oddate lahko le eno vlogo za posameznega otroka za eno šolsko leto

"Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka za eno šolsko leto. Pri tem lahko v vlogi navede vrtec in v okviru tega vrtca do tri enote, v katere želi vključiti otroka, in v ta vrtec odda vlogo. Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug in tretji vrtec, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire. V primeru, da bo vlog v posameznem vrtcu več, kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce občine Krško," pravijo na Občini Krško.

(eP)

krško
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja