Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
26.02.2022
20:22
V Sevnici so najavili razpis za vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2022/2023.

Vpis otrok v vrtce 2022/2023

SEVNICA Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, Enoto vrtca Krmelj, Enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca Blanca najavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2022/2023. Vrtci bodo izvajali dnevne programe za otroke prvega in drugega starostnega obdobja, v primeru zadostnega števila prijav pa tudi poldnevni program v dopoldanskem času, namenjen otrokom od prvega leta starosti oziroma najmanj 11. mesecev do vstopa v šolo.

Vpis od 28. februarja do 14. marca

Enotni obrazec, ki bo na voljo v posameznih enotah in na spletnih straneh vrtcev oziroma na spletni strani občine, bo mogoče osebno oddati oziroma po pošti posredovati od 28. februarja do 14. marca 2022. Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis – starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, skladno z zakonodajo.

Vključitev otrok od 1. septembra naprej

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v obdobju 2022/2023, z vključitvijo od 1. septembra 2022 dalje. Izpolnjeno vlogo naj oddajo tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis in kapacitet posameznih vrtcev bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2022/2023 bodo starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni.

Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2021/2022 niso bili sprejeti v vrtec ali pa so starši vključitev zavrnili, morajo vlogo vložiti ponovno.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Zadnje novice