Skip to main content
V Posavju 25° C Nedelja, 13. junij 2021
24.04.2020
13:33
Radna Sevnica
Foto: Občina Sevnica
V začetku leta je Občina Sevnica objavila več razpisov, z namenom spodbujanja razvoja
gospodarstva, kmetijstva, turizma, športa, ljubiteljske kulture ter socialnega in
zdravstvenega varstva.

Finančne vzpodbude za kmetijstvo, gospodarstvo in društva

SEVNICA Finančne vzpodbude za kmetijstvo, gospodarstvo in društva so predvidena v skupni višini 376 tisoč evrov.

Razvoj gospodarstva

Od tega je 75 tisoč evrov namenila razvoju gospodarstva, 77 tisoč evrov razvoju kmetijstva in nekaj več kot 13 tisoč evrov razvoju turizma. Za sofinanciranje programov v okviru Letnega programa športa je Občina Sevnica razporedila 123 tisoč evrov sredstev, sofinanciranju mladinskih programov je namenila 15 tisoč evrov, sofinanciranju programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti pa 48 tisoč evrov. Rok za prijavo na javne razpise s področja gospodarstva je odprt do 20. maja 2020, ostali razpisi pa so zaključeni.

Letni program športa

Na razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2020 je prispelo 33 vlog, nobena izmed njih pa ni bila zavržena ali zavrnjena. Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 36 vlog, odobrenih je bilo 33 vlog. Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2020 v je prispelo 37 vlog, odobrenih je bilo 32 vlog. Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2020 je prispelo 17 vlog, nobena izmed vlog pa ni bila zavržena oziroma zavrnjena. Na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 89 vlog, 87 vlog je bilo odobrenih.

Sofinaciranje turističnih prireditev

Na javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 18 prijav za 27 prireditev. Od prijavljenih 27 prireditev je bilo 20 prireditev ocenjenih kot turistična prireditev za širši krog obiskovalcev in so bile ocenjene po vseh merilih, šest prireditev je bilo ocenjenih v sklopu varovanja etnološke dediščine in so bile ocenjene le po merilih, ki veljajo za tovrstne prireditve, ena prireditev pa je bila ocenjena v sklopu urejanja turistične infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma (kot čistilne akcije) in je bila ocenjena le po merilih, ki veljajo za tovrstne prireditve. Posamezni organizator prireditve bo sredstva prejel v primeru izvedbe.

Prijavitelji bodo aktivnosti lahko izvedli tudi v kasnejšem času

"Aktivnosti, ki zaradi aktualnih razmer v spomladanskem času ne morejo biti realizirane, bodo lahko izvedene kasneje, vendar v okviru rokov, ki jih opredeljuje posamezno razpisno obdobje. Prijavitelji so bili o rezultatih prijav po posameznih področjih obveščeni," pravijo na Občini Sevnica.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam