Skip to main content
V Posavju 28.1° C Sreda, 17. avgust 2022
27.06.2022
10:52
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
V sredo, 22. junija, je v Kulturni dvorani Sevnica potekala 32. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.

32. redna seja svetnikov v Sevnici

SEVNICA Člani sveta so na seji obravnavali več prostorskih zadev in sicer so skladno z novo gradbeno zakonodajo sprejeli odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za opremljanje individualnih stanovanjskih pozidav na območju Studenca in Krmelja, potrdili določitev obsega stavbnega zemljišča za individualno gradnjo na območju Krajnih Brd ter potrdili Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone v Dolenjem Boštanju.

Upravni odbor RRA Posavje

Svetnice in svetniki so potrdili imenovanje predstavnika Občine Sevnica v Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje. Štiriletni mandat so podelili direktorju Občinske uprave Občine Sevnica Zvonetu Košmerlu. Upravni odbor RRA Posavje ima pristojnosti, določene z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zakonom o zavodih ter statutom RRA Posavje.

sevnica

Pridružite se nam