Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
02.10.2019
10:54
Foto: Ansat TV
Na septembrski seji krškega občinskega sveta so med drugim potrdili tudi investicijsko dokumentacijo za prizidek in obnovo gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško.

Z gradnjo bodo pričeli še letos

Dozidava objekta Poklicne gasilske enote Krško

KRŠKO Ker se je Poklicna gasilska enota Krško v primerjavi z začetnim stanjem pred 38 leti okrepila tako kadrovsko, kakor tudi po številu vozil in količini zaščitne reševalne opreme, sedanje premajhne prostorske kapacitete že moteče vplivajo na izvajanje vseh nalog. Tako se je pokazala potreba po dodatnih prostorih za redno delovanje. Občina Krško bo še letos začela z deli širitve objekta, v katerem domujeta tako Poklicna gasilska enota Krško kot Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi.

Potrdili novo investicijsko dokumentacijo

"Leta 2017 smo sprejeli investicijsko dokumentacijo za gradnjo tega objekta, ki jo je bilo potrebno novelirati, in sicer zato, ker je zdaj praktično že znan izvajalec oz. so znani vsi pogoji, cene in podobno. Takratna vrednost objekta je bila 2,6 milijona evrov, današnja je 3,2 milijona evrov. Skratka, razlika je zaradi dviga cen in dejstva, da je bil takrat pripravljen predračun po projektu. Zdaj smo z novelacijo projekta in razpisi dobili nekoliko drugačne številke," o projektu pove župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

Čakajo še na regijski gasilski poligon

Kot je še pojasnil župan, z izgradnjo in s prenovo gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško ter kasneje z umestitvijo regijskega gasilskega poligona na mesto nekdanje belilnice in bazena to območje dobiva dodatno vsebino in s tem dodano vrednost, degradirano območje pa se revitalizira. Občina Krško se bo s projektom prijavila na razpis za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna na podlagi revitalizacije degradiranega območja tovarne Vipap Krško, kjer bo uveljavljala dosedanja vlaganja. Pri zagotavljanju sredstev bo z 200.000 evri sodelovala tudi Poklicna gasilska enota Krško.

Ansat TV

krško
pge krško
posavski tednik
ansat tv

Pridružite se nam

Novice iz Posavja