Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
26.01.2022
10:30
Most čez Savo v Brežicah
Foto: ponting.si
Z gradnjo mostu v Brežicah želijo začeti še letos, kakor so (na)povedali ob podpisu pogodbe sporazuma o sofinanciranju izgradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežice sredi lanskega oktobra.

Gradnja mostu čez reko Savo v Brežicah

BREŽICE Kot je ob dopoldanskem obisku v Brežicah povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, iščejo rešitve, kako bi z gradnjo novega mostu čez Savo v Brežicah začeli pred začetkom gradnje pretočne akumulacije hidroelektrarne Mokrice. 

Gradnjo mostu so sicer predvideli pred začetkom oz. sočasno z gradnjo hidroelektrarne Mokrice, a projekt trenutno miruje. Mihelič dodaja, "da zaradi zapletov pri gradnji hidroelektrarne Mokrice preučujemo možnosti, kako začeti z gradnjo brez da čakamo na ostale postopke. Tukaj bomo poiskali vse možnosti, da bomo začeli z gradnjo v letu 2022, tako kot smo načrtovali." 

Občina Brežice, Aleš Mihelič, MzI

106 kilometrov državnih cest

Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta v lanskem letu zaključili s projektom Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje, ki se bo z 2. fazo nadaljeval v letošnjem letu. Ob tem v občini poteka rekonstrukcija cesta R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno, ter izgradnja pločnika Dečno selo - Mali vrh z ureditvijo križišča na državni cesti.

Dokumentacija za preureditev državne ceste skozi naselje Ribnica

Na Občini Brežice izpostavljajo, da urejajo dokumentacijo za projekt rekonstrukcije državne ceste in gradnjo pločnika skozi naselje Ribnica, trenutno je v teku urejanje treh kolesarskih povezav ob rekonstrukciji državnih cest – kolesarsko povezavo Brežice - Dobova že gradijo, kmalu pa bodo stekla dela za urejanje kolesarskih povezav Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi.

Sanacija ceste Bistrica ob Sotli - Bizeljsko ter Bizeljsko - Orešje

Skozi občino Brežice sicer poteka kar 106 km državnih cest, kar jo uvršča na 6. mesto med slovenskimi občinami. V sklopu vzdrževanja državnih cest bodo v letu 2022 sanirali cesto Bistrica ob Sotli - Bizeljsko in cesta Bizeljsko - Orešje.

(Občina Brežice, eP)

brežice
politika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja