Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
16.06.2021
13:45
Cesta krških žrtev, junij 2021
Grafika: ePosavje.com
Z izgradnjo krške obvoznice je na Cesti krških žrtev do 30% manj prometa, kažejo zaključki Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za obnovo CKŽ; ceste G1 5, ki čaka na obnovo.

Z izgradnjo obvoznice na CKŽ 30% manj prometa

KRŠKO S preusmeritvijo tranzitnega prometna iz smeri Drnovega proti Celju na obvozno cesto se je zmanjšal promet na delu Ceste krških žrtev, kar je razvidno iz podatkov o štetju prometa na državnem cestnem omrežju. Tako pišejo v dokumentu identifikacije investicijskega projekta za projekt obnove Ceste krških žrtev - G1 5, ki jo bodo prenovili v naslednjih dveh letih. O prenovi bodo sicer na četrtkovi seji odločali krški občinski svetniki. 

Nova krška obvoznica je v celoti, od hidroelektrarne Krško do krožišča v Žadovinku, zaživela 17. decembra 2019. Na števnih mestih v Žadovinku in Krškem so med januarjem 20218 in februarjem 2021 vseskozi beležili gibanje prometa, ki so nato pripravljalcem dokumentacije služili za preveritev dinamike prometnih obremenitev na širšem območju v povezavi z obravnavanim odsekom ceste.

Prometne obremenitve, Žadovinek Krško

Kako so se gibale številke?

PRED IZGRADNJO OBVOZNICE Da so se prometni tokovi po glavni mestni prometnici spremenili, so pokazali prvi podatki za januar in februar 2020. Tako so na števnem mestu Žadovinek novembra 2019, mesec dni pred odprtjem celotne obvoznice, na dan povprečno zabeležili 12.846 vozil, decembra tega leta 11.178, januarja 2021 pa še samo 8.818 vozil in februarja 9.231.

Ob tem velja zapisati, da so skoraj dve leti - od januarja 2018 do decembra 2019 - dnevno povprečno zabeležili več kot 11.000 vozil (le februarja 2018 manj pod to mejo 10.917). 

EPIDEMIJA Precejšen vpliv na zmanjšanje prometa na Cesti krških žrtev je imela epidemija COVID in z njo številne omejitve gibanja. Marca lani so tako na števnem mestu Žadovinek dnevno povprečno zabeležili 6.521 vozil, aprila pa 4.940. 

Za merodajne podatke so pripravljalci dokumentacije upoštevali prometne obremenitve med majem in oktobrom 2020, ko smo v državi pričeli s sproščanjem ukrepov. 

PO SPROSTITVI UKREPOV V lanskem poletju so tako v Žadovinku dnevno povprečno zabeležili med 8.182 vozil (oktobra) in 9.487 (junija). Če so oktobra 2019 dnevno v povprečju prešteli 332 vlačilcev, so jih deset mesecev pozneje, v avgustu 2020, le še povprečno 53 na dan. 

Po CKŽ danes približno 70% nekdanjega prometa

Iz podatkov so tako ugotovili, da so se zaradi preusmeritve prometnih tokov na obvoznico Krško prometne obremenitve na Cesti krških žrtev zmanjšale za 30 %, oz. da po njej poteka približno 70 % nekdanjega prometa. To pomeni, da se je povprečni letni dnevni promet (PLDP) iz približno 12.500 vozil na dan zmanjšal na približno 8800 vozil na dan.

In kaj pravijo napovedi?

2020: 8.814 vozil

Iz pridobljenih podatkov s števnih mest so tako zapisali, da so lani na Cesti krških žrtev v Krškem v povprečju dnevno zabeležili 7.953 vozil, 26 avtobusov, 583 lahkih tovornih vozil po 3,5t nosilnosti, 67 srednjih tovornih vozil z nosilnostjo med 3,5 in 7,5t, 31 težkih tovornjakov z nosilnostjo med 3,5 in 7,5t, 37 tovornjakov s prikolico ter 117 vlačilcev, skupaj 8.814 vozil. 

2040: 10.755 vozil

Po teh številkah in ob upoštevanju povprečne letne stopnje rasti prometa 1,0% za vse vrste vozil v letu 2040 napovedujejo dnevno povprečno 10.755 vozil. In od teh bo največ 9.704 osebnih vozil, 711 lahkih tovornih vozil pod 3,5t ter 143 vlačilcev.

(bš)

krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja