Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
11.09.2020
12:54
Obisk ministra za delo, družino in socialne zadeve
Foto: Občina Sevnica
V ponedeljek je Sevnico obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

O izzivih na področju skrbi za starejše

SEVNICA Minister se je srečal z vodstvom Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca in Občine Sevnica, razprava pa je bila namenjena aktualnim vprašanjem na področju skrbi za starejše. V Domu upokojencev Sevnica sta mu direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Darja Cizelj in vodja sevniške enote mag. Nina Mažgon predstavili delo in vsebine.

Minister podprl idejo o gradnji novega doma upokojencev

Cigler Kralj si je ato si je ogledal območje Hrasti, za katero Občina Sevnica v skladu s pristojnostmi pripravlja občinski podrobni prostorski načrt z idejnimi rešitvami za institucionalno varstvo starejših. Dokument v pripravi vsebuje idejno zasnovo, ki jo je pripravil Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Načrtovanje – gre tako za javna kot zasebna zemljišča – obsega še stanovanjske objekte in druge objekte družbenih dejavnosti. "Minister je idejo o gradnji novega doma podprl in poudaril, da gre za skupen projekt, ki bo zahteval prizadevanja vseh vključenih akterjev," dodajajo na Občini Sevnica.

Na delovnem srečanju o izvedenih in načrtovanih ukrepih

V Kulturni dvorani Sevnica je sledilo delovno srečanje, na katerem je minister predstavil izvedene in načrtovane ukrepe za obvladovanje problematike Covid-19 na področju predmetnega resorja, razprava pa je bila namenjena tudi zakonodaji na področju dolgotrajne oskrbe.

(Občina Sevnica, bš, eP)

sevnica

Pridružite se nam