Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
20.01.2020
09:34
Policijske uprave, prihranek
Grafika: ePosavje
Sredi decembra smo ob obisku ministra za notranje zadeve v Posavju pisali o možnosti vrnitve Policijske uprave Krško iz Novega mesta nazaj v Posavje. Na Ministrstvu za javno upravo imajo številke.

Združitev policijskih uprav Krško in Novo mesto

KRŠKO Na Ministrstvu za javno upravo so v odgovoru na poslansko vprašanje v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij zapisali, "da so bile v času od 2010 ukinjene štiri policijske postaje, oziroma so se združile z drugimi postajami. V okviru projekta LIBRA so se 1. junija 2011 združile nekatere postaje prometne policije. Vsi uslužbenci, oprema in vozila ukinjenih postaj so bili premeščeni na »nove« postaje."

"Več zaposlenih opravlja operativno delo ob istem ali celo manjšem številu"

Kot pravijo v sporočilu, "je bistveni učinek tega projekta, da več zaposlenih opravlja operativno delo ob istem ali celo manjšem številu zaposlenih na območjih združenih policijskih uprav. Prav tako je bila dosežena še večja stopnja primerljivosti med policijskimi upravami."

Prihranek na letni ravni?

Ocena: 176.767,98 evrov

Na Ministrstvu za javno upravo ob tem izpostavljajo tudi finančne prihrane. Kakor dodajajo v sporočilu, "je zaradi zmanjšanja vodstvenega in drugega kadra je skupni prihranek, tudi zaradi spremembe predpisa in reorganizacije. po oceni iz leta 2012 na letni ravni znašal 79.806,90 evrov, zaradi zmanjšanja najemnin pa 96.961,08 evrov letno." Zapisano v skupni številki, 176.767,98 evrov na leto.

"Racionalnejša izraba kadrovskih in materialnih resursov"

Ob tem poudarjajo, "da je primarni namen združevanja policijskih enot racionalnejša izraba kadrovskih in materialnih resursov, lažje načrtovanje dela ter posledično zagotavljanje učinkovitega dela policije tako, da so policisti prisotni tam, kjer je to potrebno." Že decembra smo zapisali - na petih posavskih policijskih postajah je bilo v letu 2012 zasedenih 434 delovnih mest, v letu 2018 pa 383. Povedano drugače. Po uradnih policijskih statistikah se je število policistov na petih policijskih postajah zmanjšalo za 51 policistov. Za eno policijsko postajo Krško policistov.

(bš)

krško
policija

Pridružite se nam